Mededeling: StraatReünie (oud)bewoners Clement van Maasdijkstraat zondag 3 januari.

Een bijzondere straat in een bijzondere wijk van Zuilen. De meeste woningen, de winkels, het Vliegermonument, de Beatrixbank en de Piramideschool zijn allemaal ontworpen door de gemeente-architect van Zuilen: W.C. van Hoorn.

De straat ligt midden in de wijk Mariëndaal, maar door de vernoeming van de straten naar Nederlandse luchtvaartpioniers wordt de wijk ook wel Vliegerswijk genoemd.

Het is ook een straat met markante bewoners! Zo woonde hier meester Osinga, van de Openbare Lagere School 2, die heel veel fotografeerde. Zijn zoon bracht in 2010 ruim 1600 negatieven: schoolreisjes en –feesten, maar ook prachtige foto’s van de straat naar het Museum van Zuilen.

Ook C. Rosenbrand woonde hier. In het begin van de Tweede Wereldoorlog samen met Cor de Kogel en Henny Knipschild grondlegger van het georganiseerde Verzet in Zuilen (én Utrecht!).

Over deze, en nog veel meer weetjes leest u in het boekje dat het Museum van Zuilen over deze straten maakte.

Het Museum van Zuilen organiseert deze StraatReünie op zondag 3 januari aanstaande. Van 14 tot 17 uur, zijn de huidige en voormalige bewoners uit de C. van Maasdijkstraat extra welkom in het museum aan de Amsterdamsestraatweg 569.

Vanaf 14 uur welkom met een drankje, om 15 uur een kleine lezing met alle tot nu toe achterhaalde wetenswaardigheden over de straat met aansluitend wat verhalen over markante stukken uit de collectie. Toegang is gratis.