Door VVD-raadslid Willem Buunk - Vandaag werd bekend dat de gemeente Utrecht de financiële betrokkenheid bij het Galgenwaard complex heeft beëindigd. Het is helaas onvermijdelijk dat de financiële puinhoop van de redding van FC Utrecht nu wordt opgeruimd. Dat vindt de Utrechtse VVD, die in 2003 tegen het reddingsplan stemde vanwege de grote financiële risico’s waarvoor de belastingbetaler nu moet opdraaien.

Door de toen gemaakte afspraken ziet de gemeente een groot deel van de lening van 25 miljoen euro die PvdA-wethouder Spekman in 2003 verleende niet meer terug. De lening werd verstrekt aan stadioneigenaar en bouwbedrijf Memid, dat inmiddels failliet is. De gemeente is jarenlang in gesprek geweest om het faillissement af te wikkelen.

Het afschrijven van de lening is pijnlijk voor de belastingbetaler. De geleende miljoenen blijven nu voor eeuwig onder de grasmat van stadion Galgenwaard begraven. Tegelijkertijd is de VVD blij dat het stadsbestuur eerlijk is over het opruimen van de puinhoop. De gemeente heeft nu geen enkel financieel belang meer in FC Utrecht.

De andere optie die het stadsbestuur had was om het stadion zelf te gaan verhuren aan de FC, in de hoop een groter deel van de lening terug te krijgen. De VVD is blij dat het college daar niet voor gekozen heeft.

Behalve dat het exploiteren van een stadion geen taak is voor een gemeente, vinden wij het onrechtvaardig om FC Utrecht nu torenhoge rekeningen voor huur en afbetaling te sturen. Het stadioncomplex is nu veel minder waard dan de optelsom van de in 2003 geleende miljoenen. FC Utrecht moet verder kunnen zonder onrealistisch hoge hypotheeklasten en afbetalingen.

Het geld dat de gemeente Utrecht nu kwijtraakt, naar schatting ruim 20 miljoen, is in de ogen van de VVD de onbetaalde rekening van dure beloftes van wethouder Spekman in 2003 aan de gemeenteraad. FC Utrecht kon volgens Spekman worden gered zonder kosten voor de belastingbetaler.

Spekman kreeg als dank een jaarkaart voor het leven. De VVD gaat ervan uit dat Spekman zijn seizoenskaart voor het leven teruggeeft.

Achtergrond

Met het geld dat geleend werd aan Memid werd FC Utrecht in 2003 van de acute ondergang gered door de gemeente, banken en particuliere investeerders. Het stadion was al volop in verbouwing en als onderpand voor de lening werd op delen van het stadion een hypotheekrecht gevestigd voor de verschillende schuldeisers. De VVD-fractie stemde destijds tegen de voorgestelde reddingsactie omdat er te veel financiële risico’s aan kleefden.

Na de verbouwing van het stadion zijn deze hypotheekrechten niet opnieuw verdeeld over de nieuwe gedeelten van het stadioncomplex. Ook over de waarde van het stadioncomplex en de opbrengsten is nooit opnieuw nagedacht.

Er is in 2003 teveel geld in gestopt en juridisch is er een puinhoop van gemaakt. Men had toen en later moeten inzien dat er veel te veel geld is geleend, omdat de afbetaling onmogelijk is.

Geheime motie

De afwikkeling van het faillissement van stadioneigenaar Memid sleept al 4 jaar voort. De VVD had er in 2014 schoon genoeg van. Opeenvolgende wethouders hebben vruchteloos geprobeerd de illusie op te houden dat een aanzienlijk deel van het geleende geld terug zou kunnen komen bij de gemeente. Er is zelfs gedacht aan het kopen van het stadion van de andere schuldeisers. Volstrekt onwenselijk volgens de VVD. Moe van dit gemodder diende de VVD samen met D66, SP en andere fracties in 2014 een geheime motie in, om een eind te maken aan deze lijdensweg. Het geld is met loze beloftes uitgeleend, maar het komt nooit meer terug.

Geen financieel belang meer

In het voorstel dat het college twee jaar geleden in voorbereiding had, zou de gemeente nog jarenlange betrokkenheid houden bij het stadion. Of daarmee de geleende miljoenen terug zouden komen bleek met teveel onzekerheden omgeven. Bovendien zou de gemeente medeverantwoordelijk blijven voor het stadion en in een later stadium opnieuw opdraaien voor investeringen in groot onderhoud. De VVD vindt dit ongewenst, omdat het commercieel uitbaten van een stadion voor betaald voetbal geen kerntaak is van de gemeente.

De gemeente moet nu het verlies nemen. Hiermee wordt ook voorkomen dat de FC niet opnieuw belast wordt met de afbetaling van de onterecht geleende miljoenen.