Op de verhuur van boten in Utrecht zijn maar liefst zeven beleidsdocumenten en besluiten van toepassing. Dat vraagt volgens mij om een herziening van de regels.

Vanwege de zonnige zomer vertoeven Utrechters en de aanwezige toeristen graag op het water. Voor het huren van een roeibootje, waterfiets of fluisterbootje is dus veel interesse. Maar door het oerwoud aan regels zijn er weinig ondernemers die de ruimte krijgen om daadwerkelijk te verhuren.

Het verhuren van zogeheten fluisterboten is overigens geheel niet toegestaan voor nieuwe ondernemers, omdat er twee bedrijven zijn die dat tot 2020 als enige mogen doen. De gemeente en de bedrijven hebben daarover een jaar geleden afspraken gemaakt na een aanbestedingsprocedure.

Toch kan het voor zowel de gemeente als de twee bedrijven interessant zijn om de contracten – en daarmee de markt – open te breken. Ik ben benieuwd hoe andere partijen en het stadsbestuur daarover denken.

Ik denk verder dat het door de enorme hoeveelheid regels moeilijk is om belangrijke regels op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid zorgvuldig te handhaven op de Utrechtse wateren. Denk dan aan de kwaliteit van de boten, maar ook aan het controleren van de vaarbewijzen van de kapiteins van grotere boten: mag die wel die 20 borrelende mensen aan boord vervoeren?

Het is hoog tijd de regels integraal te herzien, zodat het voor ondernemers, inwoners en toeristen duidelijker en veiliger wordt op de Utrechtse wateren.

André van Schie

VVD-raadslid