Deze week werd bekendgemaakt welke organisatie de aanbesteding voor de sociale zorg (de buurtteams) gegund heeft gekregen. Winnaar is de nieuwe Rotterdamse instelling Incluzio. De SP betreurt dit besluit ten zeerste.

De SP fractie vind het een kwalijke zaak dat er gekozen is voor een organisatie die onbekend en onervaren is in de sociale zorg, terwijl er nu enkele goede Utrechtse organisaties aan de zijlijn komen te staan. Het gevolg is dat deze Utrechtse zorg- en welzijnsorganisaties per 1 januari flink moeten reorganiseren en bezuinigen.

Bij de aanbesteding is meegenomen dat de organisaties onafhankelijk dienen te zijn van bestaande instellingen, die reeds ondersteuning en begeleiding leveren in Utrecht. Dit laat zien dat de bestaande organisaties op voorhand geen kans hadden om de sociale zorg in te richten.

De Utrechtse organisaties hebben hierom gepoogd samen een onafhankelijke organisatie neer te zetten. Dit bleek echter niet voldoende te zijn om als beste beoordeeld te worden.

Dit laat zien dat anonieme aanbestedingen in de sociale sector onverantwoord zijn. Wat de SP betreft moeten we ook zo snel mogelijk stoppen met aanbesteden en bij nieuwe opdrachten het gesprek aangaan met de aanbieders in de stad.

De Utrechtse zorg- en welzijnsorganisaties die achter het net vissen zullen als gevolg van de misgelopen aanbesteding een deel van hun taken en inkomsten mislopen. Zij zullen honderden werknemers moeten overdragen aan Incluzio, maar er zullen naar verwachting ook gedwongen ontslagen vallen.

Nicole van Gemert

Raadslid SP Utrecht