In Podium Oost vindt zondag 22 mei een debat plaats over het Basisinkomen: Ed Kanters, een van de organisatoren, geeft een inleiding: Van idee tot experiment: een goed begin?

Het idee van het basisinkomen is al erg oud en kent zelfs historische toepassingen in de oudheid. In de zeventiger en tachtiger jaren was het standpunt voor het basisloon een exclusief links idee.

De afgelopen jaren is de discussie nieuw leven ingeblazen door de publicatie van Rutger Bregman “Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen”. De noodzaak voor deze discussie is in de eerste plaats ingegeven door het besef bij economen dat de vierde industriële revolutie door robotisering van de arbeid tot een kaalslag in banen zal leiden. Er treedt een nieuw verdelingsvraagstuk voor het inkomen op. Het basisinkomen biedt daarin een oplossing. Daarnaast zijn er nog verschillende andere voordelen.

Het is inmiddels geen exclusief links thema meer. In veel landen beseffen ook werkgevers dat er veel voordelen zijn aan een basisinkomen. In een debat voor de RTV trof Bregman louter bijval van de gesprekspartners van werkgeverszijde.

De idee van het basisinkomen is het stadium van het idee inmiddels voorbij. De eerste uitwerkingen dienen zich aan. Op 5 juni stemmen de Zwitsers erover in een referendum. Volgend jaar begint Finland aan een groot experiment met het basisinkomen. En recent kwam het nieuws dat in Kenia het grootste basisinkomenexperiment ooit wordt georganiseerd.

Er zijn in zo’n twintig Nederlandse gemeenten plannen voor kleinschalige experimenten met vormen van onvoorwaardelijke bijstand. Er is weerstand bij de staatssecretaris om toestemming te geven. Binnen de VVD bestond er aanvankelijk louter weerstand. Getuige een recent artikel in Liberaal Reveil (april 2016) begint ook daar debat te ontstaan.

Ed Kanters

-

Zondag 22 mei om 15.00 uur vindt in Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148, een debat plaats met het thema ‘Basisinkomen’ en het Utrechtse experiment voor mensen met een bijstandsuitkering.

Het debat wordt geleid door Kees Boonman, journalist en politiek commentator van de Haagse en Europese politiek o.a. bij ‘EenVandaag’ op NPO1. Presentator van het Radio1 programma ‘Kamerbreed’.

Genodigden voor het debat zijn:

Victor Everhardt: D66 wethouder Utrecht, werk en inkomen, verantwoordelijk voor het Utrechtse experiment ’basisinkomen voor bijstandsgerechtigden’ dat is opgezet in samenwerking met de Universiteit Utrecht.                                                 

André van Schie: Raadslid VVD Utrecht.                                                                           

Rutger Bregman: Historicus, publicist van ‘De Correspondent’ en schrijver van o.a. ‘Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen.‘                                                                                   

Michiel van Hasselt: Socioloog, oud-voorzitter Vereniging Basisinkomen, en auteur van de recente uitgave over basisinkomen.