JES 030 - Ervaren jeugdhulpverleners die de stad Utrecht kennen als hun broekzak, moeten het veld ruimen voor hulpverleners van buiten de stad. Dat concludeert de ondernemingsraad van JES 030 op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen week.  

De stedelijke organisatie voor hulp aan jeugd en gezin in Utrecht dreigt failliet te gaan, vijftig banen gaan verloren en er is geen geld voor een sociaal plan voor zoveel mensen.

Van de 62 sollicitanten van JES 030 werden er vorige week slechts 11 aangenomen bij de nieuwe buurtteamorganisatie Jeugd en Gezin. De gehele subsidie voor begeleiding van  JES 030 gaat echter wel over naar de buurtteams.

JES 030 levert 60 procent van het budget, maar slechts 12 procent van de mensen. Dat is volgens ons in strijd met het principe mens volgt werk. Wij zouden graag zien dat JES 030 een groter onderdeel gaat uitmaken van buurtteams.”

1.200 cliënten

De hulpverleners van JES 030 bieden begeleiding aan ongeveer 1.200 cliënten en hebben daarnaast 7.000 korte contacten met ouders en kinderen op de basisscholen in Utrecht.

De werkwijze van JES 030 komt overeen met die van de nieuwe buurtteams: laagdrempelig, outreachend,  de eigen kracht van de cliënt versterkend, met aandacht voor diversiteit. De ondernemingsraad van JES 030 maakt zich grote zorgen over cliënten die zelf geen hulp vragen, omdat hulpverleners uit de aanvullende zorg niet zo gewend zijn zorgmijdende cliënten te benaderen, begeleiden en motiveren.

JES 030 was de afgelopen jaren al partner in de zes buurtteams die als proeftuin zijn opgezet. Een buurtteam bestaat uit hulpverleners met verschillende achtergronden, die één gezin op meerdere leefgebieden kunnen begeleiden. Daarom leveren ongeveer vijftien organisaties in Utrecht medewerkers aan de buurtteams. Het budget voor de buurtteams komt uit welzijnsgeld (8 miljoen euro) en aanvullende zorg (4,5 miljoen euro). Organisaties in de aanvullende zorg zijn bijvoorbeeld Reinaerde, Youké, Leger des Heils en Abrona. 

Latende organisaties

De nieuwe buurtteamorganisatie Jeugd en Gezin heeft met de gemeente Utrecht afgesproken om de medewerkers voor de nieuwe teams te werven bij de ‘latende organisaties’, die moeten inkrimpen omdat ze werk overdragen aan die buurteams. 

Het begrip ‘latende organisaties’ is enorm opgerekt, zo hebben wij gemerkt. Jeugdhulpverleners die helemaal niet in Utrecht werkten of hun vaste baan dreigden te verliezen, zijn bij de buurtteamorganisatie aangenomen. Daardoor staan nu JES 030-collega’s op straat: specialisten op het gebied van onderwijshulpverlening, zeer ervaren  hulpverleners die bij ernstig overlastgevende gezinnen binnenkomen, contact hebben met jeugdgroepen op straat, mensen die alles weten over de aanpak van crimineel gedrag en radicalisering. Mensen met 25 jaar ervaring hebben straks alleen WW.

Sociaal plan

Afgelopen donderdag meldde wethouder Everhardt (jeugd) aan de gemeenteraad dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor een sociaal plan. De ondernemingsraad JES 030 bestrijdt dit. De welzijnsorganisaties zijn op verzoek van de gemeente gaan samenwerken , waardoor JES 030 per 1 augustus 2013 is opgericht. Er is financieel rekening mee gehouden dat niet alle medewerkers zouden overgaan naar de buurteams, maar zoveel boventalligen kunnen we niet opvangen. 

Door de korte tijd en de subsidievoorwaarden heeft JES 030 geen kapitaal kunnen opbouwen. We hebben de wethouder gewaarschuwd: als  er minder dan 45 JES 030-medewerkers naar de buurtteams gaan, gaan we failliet. Terwijl onze kennis en ervaring de buurtteams een vliegende start zouden kunnen geven.

Jacqueline l’ Ami

namens de Ondernemingsraad van JES 030