Door Louis Engelman - De verkoop van het pand Maliebaan 42 heeft bij de fracties van de PvdA en GroenLinks vragen opgeroepen. Zij willen van het college weten hoe dit proces is verlopen. Daarbij leggen de partijen de nadruk op de culturele bestemming van het gebouw en op het toekennen van de opbrengst – 1,9 miljoen euro – aan TivoliVredenburg.

Onlangs constateerden wij op deze site dat de gemeente met de familie Fentener van Vlissingen een deal had gesloten die voor de laatste nogal profijtelijk was. De oorzaak lag in het feit dat Frits Fentener van Vlissingen in 1951 het monumentale pand aan de stad cadeau had gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit alleen voor culturele doeleinden zou worden bestemd. Lange tijd heeft daarna de Kunstuitleen erin gezeten.

Nadat dit instituut enkele jaren geleden was vertrokken wilde de stad tot verkoop overgaan. Maar de ‘last’ van de afspraak drukte de prijs. Tot recentelijk de kleinzoon van Frits – John – zich bereid verklaarde het gebouw terug te kopen. Maar dan wel tegen een lage koopsom.

Niet alleen ging het college daarmee akkoord, ook gaf het de familie de vrije hand in het gebouw zes luxe appartementen te bouwen. Naar verwachting zullen deze aanzienlijk meer opbrengen dan de aankoopprijs van het pand. In dat kader vragen de PvdA en GroenLinks het college of er wel een taxatie heeft plaats gevonden aan de hand waarvan de marktwaarde kon worden bepaald.

De fracties willen ook weten of de erfgenamen van Frits Fentener van Vlissingen wel bevoegd zijn om de door hun voorouder opgelegde last te verbreken. En op grond waarvan?

Daarnaast vragen ze aan b en w of er actief is geprobeerd om een nieuwe culturele bestemming voor het pand te vinden en met welke culturele partijen in de stad daarover is gesproken. Over de suggestie van een cultureel publicist om Maliebaan 42 tot museum te bestemmen voor de eigen kunstcollectie van John Fentener van Vlissingen willen de partijen eveneens de opvatting van het college vernemen.

De partijen willen tenslotte van het college horen wie de beslissing heeft genomen om de opbrengst van de verkoop te bestemmen voor het verkleinen van het tekort op de bouwbegroting van TivoliVredenburg. Zij vragen of dit voornemen definitief is en of de afdeling culturele zaken op het stadhuis bij dit besluit betrokken is geweest..