Coalitiepartijen zoals VVD en D66 zijn heel blij met de begroting 2015 van de gemeente Utrecht die maandochtend werd gepresenteerd. En zoals te verwachten klopt er volgens de oppositiepartijen, waaronder het CDA, helemaal niets van.

Hier drie korte reacties van raadsfracties die voor 10 uur maandagochtend dit rondstuurden en daarmee het embargo rond de begroting negeerden.

CDA:

De inwoners van Utrecht worden niet veel wijzer van de begroting 2015 die het College vandaag gepresenteerd heeft. Plannen voor de zorg, de economie, voor veiligheid en verkeer zijn nog niet of nauwelijks uitgewerkt. Daardoor blijven mensen langer in onzekerheid. Terwijl juist met de grote veranderingen in de zorg die op 1 januari van kracht worden, duidelijkheid snel nodig is. Bij de presentatie van het coalitieakkoord en bij het algemene debat over de Voorjaarsnota waarschuwde het CDA al dat goede bedoelingen onvoldoende zijn. Potjes geld zijn opgespaard en rond geschoven, maar van concrete plannen is het nog niet gekomen.

-

VVD:

De VVD heeft met grote tevredenheid kennis genomen van de Utrechtse begroting voor 2015. De begroting bevat een pakket om de Utrechtse economie te versterken door onder andere lastenverlichting en de instelling van een economisch fonds.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “2015 moet het jaar worden waarin Utrecht de crisis definitief achter zich laat. In 2015 zorgen we daarom voor lagere lasten, bieden we meer ruimte aan vernieuwende initiatieven van bewoners en ondernemers en investeren we in bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo creëren we de randvoorwaarden voor economische groei en een welvarende stad.”

-

D66:

D66 vindt de begroting voor 2015 daadkrachtig. Dat zegt D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure in een eerste reactie op de begroting die vandaag door D66-wethouder Kreijkamp (Financiën) is gepresenteerd. Verschuure: “De gemeente is financieel gezond en het nieuwe college verankert onze stevige ambities in harde cijfers. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan meer werk, minder regels en beter onderwijs. Deze behoedzame begroting ademt de daadkracht van de nieuwe coalitie.”

De opbrengsten van de stad Utrecht.