Persbericht gemeente Utrecht - Het project ‘Samen in Utrecht’ van Netwerk Serve the City is de winnaar van de Tolerantieprijs 2018. De prijs werd op 5 mei uitgereikt door wethouder Kees Diepeveen op het Vrijheidspodium van het Bevrijdingsfestival Utrecht. Het project waarbij statushouders zich als vrijwilliger inzetten voor kwetsbare Utrechters wint een geldbedrag van € 7000,-.

Netwerk Serve the City Utrecht ontvangt de prijs omdat ze zich inspannen om statushouders de mogelijkheid te geven om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare Utrechters. In het juryrapport staat onder andere: “Het project ‘Samen in Utrecht’ werkt twee kanten op, en is daardoor innovatief van karakter. Het heeft niet alleen tot doel de kwetsbaren te voorzien van hulp en een netwerk, maar het biedt de statushouder ook de gelegenheid zich in te zetten, te integreren, en taalvaardiger te worden. Interessant is dat ook de beeldvorming van zowel de kwetsbare medeburger als de statushouder positief wordt beïnvloed.”

Het project ‘Mix&Match’ van Stichting Present Utrecht en het project ‘Uitwisseling’ van vriendschapsscholen OBS Tuindorp en OBS Overvecht waren ook genomineerd. Zij ontvingen een oorkonde. 

De Tolerantieprijs, ingesteld in 1995, is bedoeld voor initiatieven die verdraagzaamheid, respect en begrip in Utrecht bevorderen.

Wethouder Kees Diepeveen met alle kandidaten voor de Tolerantieprijs. Foto: Ton van den Berg