Utrecht, daar kun je ook onze democratische rechtsstaat aan ophangen. Kapstokjes in de stad genoeg. En zo trokken 15 hoogleraren, sociologen, rechters, historici en economen door de stad om verhalen over mensenrechten, vredesvraagstukken, oorlogen, religie en recht op te schrijven.

Van Alex Brenninkmeijer (voormalig Nationaal Ombudsman) tot Paul Schnabel (oud-directeur Sociaal Cultureel Planburea) werken mee aan het boek Recht te Voet dat donderdag werd gepresenteerd. Burgemeester Jan van Zanen nam het eerste boek in ontvangst. Volgens hem is het een boek dat zeker gelezen moet worden en thuishoort in de boekenkast 'van iedereen met hart voor zowel recht als Utrecht'.

Volgens de makers is het een rijk geïllustreerde bundel voor een breed publiek over de democratische rechtsstaat met cultuurhistorische aspecten van Utrecht. De 15 auteurs belichten aan de hand van plekken en wandelingen in de stad allerlei onderwerpen en personen en ontwikkelingen in de rechtsstaat.

Voorbeelden die voorbij komen zijn de galg die vroeger op het Paardenveld stond, kraakpanden, de door de RAF vermoorde politieagent, de NSB op de Maliebaan, het verzet rond Amelisweerd.

De makers van het boek zijn niet klaar, ze roepen op tot discussie over de onderwerpen. Aan het eind van ieder hoofstuk wordt een dilemma behandeld en daarover mag iedereen via de website www.rechttevoet.nl meepraten.

Recht te Voet is te koop via de boekhandel, prijs 35 euro.