Louis Engelman – De bouw van 700 woningen langs het westelijke deel van de Haarrijnseplas kan ondanks het verzet van buurtbewoners doorgaan. De Utrechtse gemeenteraad stemde er donderdagavond met grote meerderheid mee in (38 voor en 7 tegen).

Voor de meeste raadsleden vormden twee elementen de belangrijkste reden om het bestemmingsplan goed te keuren. Dat betrof het feit dat de voorgenomen bouw al jarenlang onderwerp van gesprek was geweest en dat de nieuwe huizen bijdragen aan het verlichten van de woningnood in Utrecht.
Dat er slechts 19 procent zal worden gerealiseerd in de sociale huursector werd - om niet opnieuw vertraging op te lopen - op de koop toe genomen.

De meest uitgesproken tegenstander van het plan was de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Lisanne Snippe zei de bescherming van de ecologische waarde in dit gebied belangrijker te vinden. In elk geval zouden volgens haar de geplande watervilla’s niet mogen worden gerealiseerd.

Maar behalve BIJ1, PVV en Utrecht Solidair volgden de andere raadsleden deze zienswijze niet. Wel stemden zij ermee in dat er in de westelijke plas van Haarrijn niet mag worden gevist. En ook zullen de waterbewoners het straks zonder bootjes moeten stellen omdat de raad daar een vaarverbod oplegde.

Eerder schreven we bijgaand artikel: klikhier