Door Vincent Oldenborg - Een straatvechter met een tomeloze inzet. Dat was Barry de Vos, hij is afgelopen weekend op 70-jarige leeftijd overleden.

Gedurende de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Vos lid van de Utrechtse gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. In die tijd had de PvdA de macht in Utrecht stevig in handen met als hoogtepunt 19 zetels na de verkiezingen van 1986. 

Van de groep “babyboomers” die zich roerden binnen partij en raad, maar ook daarbuiten, was Barry een belangrijk element die, scherp maar vol humor, de oude garde partijprominenten regelmatig het vuur aan de schenen legde.

  Barry de Vos. Foto: Ton van den Berg 

Na zijn raadslidmaatschap werd de Vos begin jaren negentig voorzitter van de stichting Stadsomroep Utrecht, een voorloper van het huidige RTV-Utrecht.   

Zijn betrokkenheid bij de Utrechtse (jongeren)cultuur vond verder een invulling als voorzitter van de stichting Tivoli. In die hoedanigheid heeft hij een hoofdrol gespeeld bij de redding van poppodium De Helling en in het tot stand komen van het huidige TivoliVredenburg.   

De Helling, aanvankelijk gebouwd als vervanging voor podium de Vrije Vloer in parkeergarage Paardenveld onder de naam de Fraaie Vloer, stond op het punt ten onder te gaan aan wanbeheer. De angst dat de gemeente, opgezadeld zou worden met een gloednieuw podium zonder uitbater/programmeur, werd weggenomen toen de succesvolle Stichting Tivoli bereid bleek de exploitatie over te nemen. Gezien het latere succes van de Helling een verstandige keuze.

Die samenwerking heeft mede geleid tot de samenwerkingsafspraak uit 2005, om in het nieuw te bouwen muziekpaleis aan het Vredenburg, de Utrechtse muziekpodia Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en SJU samen te brengen in een stichting die de exploitatie zou verzorgen.

Voor het realiseren van die afspraak heeft Barry de Vos zich gedurende een roerige periode van acht jaar ten volle ingezet. Het fusieproces tussen een zwaar gesubsidieerd gemeentelijk podium met regelmatige tekorten en een florissant draaiend onafhankelijk poppodium bleek geen sinecure.

Zijn uitgebreide ervaring met lokale politieke spelletjes, het gebruik van de media en een ijzeren wil om zich niet in een hoek te laten drukken, leidde dikwijls tot heftige conflicten die soms zelfs bijna voor de rechter dreigde te moeten worden uitgevochten.

Dieptepunt in deze periode was wel het initiatief van de PvdA-fractie in 2009 om de subsidie van 3 ton voor de Helling in te trekken, teneinde de Vos in het gareel te dwingen. Het was nota bene de toenmalige VVD-wethouder De Gelder die dat onzalige plan wist te verhinderen.

Uiteindelijk werd de fusie in het najaar van 2013, op het nippertje voor de opening van het gebouw aan het Vredenburg, dan toch een feit en kon de strijdbijl begraven worden. 

Barry de Vos was een vechter, soms een straatvechter, met een tomeloze inzet om zijn ideaal te bereiken en laten we daar nog eens aan denken als we in TivoliVredenburg genieten van mooie muziek in al zijn verschijningsvormen.