Jules van Dam, directeur van de stichting Tussenvoorziening, heeft de Maartenspenning ontvangen. Dat gebeurde dinsdagmiddag in het Vorstelijk Complex in Zuilen waar de Tussenvoorziening een symposium hield in het kader van haar 25-jarig bestaan.

Wethouder Van Ooijen reikte de stedelijke onderscheiding uit aan Jules van Dam omdat deze zich ruim 30 jaar heeft ingezet als bestuurder van diverse Utrechtse instellingen gericht op zorg voor dak- en thuislozen.

In 1993 richtte Van Dam De Tussenvoorziening op, gericht op het verzorgen van meer dan alleen bed, bad en brood voor dak- en thuislozen, zoals medische zorg, goed draaiende nachtopvang en extra winteropvang. Voor die tijd was Van Dam coördinator en nachtwaker van de Sleep-Inn. Hij heeft, zo zegt de gemeente in een persbericht, 'de daklozenopvang in Utrecht op professionele wijze georganiseerd en zo de zorg voor zeer kwetsbare Utrechters gewaarborgd'.

Naast zijn werkzaamheden voor De Tussenvoorziening is Van Dam voorzitter van de Armoedecoalitie. Hij heeft zich ook jarenlang ingezet voor ’t Groene Sticht en bewaakte de doelstellingen van deze woon-werkgemeenschap voor kwetsbare bewoners in Leidsche Rijn. Hij bracht in dit verband Emmaus Haarzuilens in contact met de VNG International.

Op landelijk niveau behartigt Van Dam de belangen van deze doelgroep in De Federatie Opvang. Altijd met als doel om kwetsbare mensen te steunen de regie over hun leven terug te nemen, aldus de gemeente.

De Maartenspenning wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend aan degenen die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt op lokaal kerkelijk, cultureel en/of sociaal-maatschappelijk gebied, in het bijzonder werkzaamheden die bijdragen tot charitatieve of tot culturele doelen.