De betekenis van de naam schietschuiten is in de vergetelheid geraakt, maar aan de Nieuwekade in Wijk C herinnert een gevelsteen nu weer aan die schepen. Het waren vrachtschepen die, getrokken door paarden, in 'sneltreinvaart' vrachten vervoerden tussen Utrecht en Amsterdam (en weer terug).

Waar de reguliere veerdienst per trekschuit over de Vecht er wel zeven tot acht uur over kon doen om in Amsterdam te arrivieren, was een schietschuit daar 'slechts' vijf uur aan kwijt. Ze 'schoten' dus door het water.

Aan de Nieuwekade, waar veel vrachtverkeer over het water vertrok, werd in 1879 vlakbij de Oudegracht een kantoor voor het schietschuitenveer geopend en bij die gelegenheid werd een fundatiesteen geplaatst door de toenmalige burgemeester Boer. Die steen heeft er tot 1969 nog gezeten, lang nadat het schietschuitenveer in de jaren dertig van de vorige eeuw zelf al was opgeheven.

Bedrijvigheid langs de Nieuwekade in 1930. Het voorste schip ligt waar nu de Monicabrug naar de Jacobstraat is. Foto: Utrecht in Woord en Beeld, bron: Collectie Beeldmateriaal Nederlands Volksbuurtmuseum

Bij de sloop van de panden aan de Nieuwekade in 1969 is de steen behouden gebleven bij het Utrechts Monumenten Fonds en onlangs is het in samenwerking met het Utrechts Geveltekenfonds en de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente herplaatst in de huidige bebouwing.

Wethouder Kees Geldof, Paul Krijnen (Geveltekenfonds) en Hilde van Werven (Monumentenfonds) onthulden vrijdag de (gerestaureerde) fundatiesteen. Voor de financiering leverden ook de Stichting Elise Mathilde Fonds en het K.F. Hein Fonds een bijdrage.

Hieronder een videoverslag door Ben Hendriks van de onthulling.