De gemeentelijke reorganisatie die in 2010 werd ingezet moet dit jaar 9 miljoen euro aan efficiencymaatregelen opleveren. Er verdwijnen circa 90 fulltime-arbeidsplaatsen. Dat gebeurt via 'natuurlijk verloop' maar vooral externen, personeel dat van buiten wordt ingehuurd, gaan hun baantje kwijtraken.

Vandaag meldt columnist Nestorix dat bij de gemeente veranderingen op til zijn inzake de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. Met die reorganisatie worden ook de projectorganisaties Leidsche Rijn en Stationsgebied verder afgebouwd en stap-voor-stap ondergebracht bij reguliere of nieuw op te richten ambtelijke afdelingen.

Een en ander zorgt er ook voor dat diverse directeuren (die bij de gemeente Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager worden genoemd) van plek gaan wisselen.

Voor de liefhebbers van namen bij de gemeente een overzichtje:

Na 13 jaar Projectorganisatie Stationsgebied (POS) vertrekt op 1 april Albert Hutschemaekers daar als leidinggevende. Hij wordt 'aanjager Werken aan Werk' en moet zien waar te maken dat Utrecht in 2018 de laagste werkloosheid van Nederland heeft (een wens van het huidige college van b en w).

Voor grote gebiedsontwikkelingen zoals Leidsche Rijn en Stationsgebied wordt in de loop van dit jaar Martin Mulder aangesteld als de overkoepelende directeur. Mulder neemt dan afscheid als de man van Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

René Groen is nu nog de baas van de afdeling Werk en Inkomen en hij wordt vanaf 1 april manager Milieu & Mobiliteit. Hij volgt Paul Kouijzer op die inmiddels directeur Bestuurs- & Concernstaf is geworden.  

Zie ook de column van Nestorix: klikhier.