Gebruikers en omwonenden van het Merwedekanaal demonstreerden zaterdag 29 mei tegen de komst van 6 bruggen over het kanaal. Vele boten (o.a. van waterscouting, roeiboten, sloeproeiboten, grote varende schepen) gingen dwars op het kanaal liggen om de plekken van de toekomstige bruggen uit te beelden.

De actie was een initiatief van onder meer de actiegroep Houd Rivierenwijk Leefbaar. Gebruikers en omwonenden wilden zo laten zien wat het betekent als 6 bruggen over een lengte van 1,5 kilometer kanaal worden aangelegd. Dit is volgens de organisatie nodig omdat de gemeenteraad in het najaar een definitief besluit neemt over de Merwedekanaalzone, de nieuwe Stadswijk Merwede en de geplande extra loop/fietsbruggen over het Merwedekanaal te Utrecht.

De nieuw aan te leggen bruggen worden volgens diverse roeiverenigingen grote obstakels voor roeiers, waterscouts en historische schepen uit de Veilinghaven. Het overzicht over het water gaat verloren, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De bruggen zijn gepland ter hoogte van de Heycopstraat, Waalstraat, Zijldiepstraat, Karperstraat en Overijssellaan.

Naast de gebruikers van het Merwedekanaal maken ook de bewoners van Rivierenwijk en Dichterswijk zich grote zorgen over de aanleg van de extra bruggen. Voor de aanleg van deze extra bruggen moeten er 3 woonboten verdwijnen en moeten grote bomen en groen uit het Merwedeplantsoen wijken voor de aanlanding van extra bruggen.

Door de smalle straten van deze wijken zullen duizenden fietsers en bromfietsers gaan rijden, zo is de verwachting van Houd Rivierenwijk Leefbaar. Terwijl aan deze straten kinderspeelplaatsen, basisscholen en naschoolse opvang zijn gevestigd. Door aanleg van extra bruggen is men bang dat onnodige gevaarlijke situaties gecreëerd worden. De afstand tussen de bestaande bruggen is iets meer dan 1 km. Over de bestaande bruggen fietsen is nog geen 2 minuten omfietsen, zegt Houd Rivierenwijk Leefbaar.

De bewoners en gebruikers van het Merwedekanaal stellen al 4 jaar lang voor de bestaande Balijebrug en Socratesbrug geschikt te maken voor het verwerken van de verwachte aantallen fietsers. Ook technisch moet het mogelijk zijn de bestaande bruggen uit te breiden, als dat nodig is. De gemeente Utrecht wil daar geen onderzoek naar doen. Houd Rivierenwijk Leefbaar wijst er ook op dat aanpassing van de bruggen miljoenen euro’s goedkoper is dan aanleg van 6 nieuwe loop/fietsbruggen.