Raadslid en projectontwikkelaar Wim Oostveen heeft bij de politie aangifte gedaan tegen VVD-raadslid Willem Buunk 'wegens laster en enkelvoudige belediging'. Dit gebeurde nadat Buunk Oostveen beschuldigd heeft dat er 'een onvervalste belangenverstrengeling is in je rol als ondernemer en je rol als raadslid'. 

Al vaker stuurt Oostveen e-mails naar de gemeenteraad inzake zakelijke belangen in Leidsche Rijn, waaronder de bouw van een hotel en een woonwijk. Over de gang van zaken ligt Ovast, een bedrijf van de dochter van Oostveen, in de clinch met de gemeente, met als gevolg dat er al diverse miljoenenclaims liggen bij beide partijen.

Onlangs stuurde Oostveen weer een e-mail waarna Buunk in een persoonlijke reactie aan Oostveen zijn zorgen uitte over de mogelijke verstrengeling van belangen tussen het raadslid en de vastgoedbestuurder Oostveen. In zijn mail schrijft Buunk dat deze opstelling Oostveen zou beperken in zijn slagkracht als lokaal politicus.

Oostveen zou er volgens Buunk verstandig aan doen om de behartiging van zijn zakelijke belangen bij de gemeente in het geheel niet meer zelf te doen, maar over te laten aan zijn kinderen of andere zakelijke vertegenwoordigers.

Volgens raadslid Oostveen is eerder dit jaar door een onafhankelijke commissie uitgesproken dat er geen sprake is van belangenverstrengeling in zijn functie als raadslid. "Er is in de tussentijd niets veranderd. Dat nu juist vertrekkend VVD-raadslid Buunk, een ervaren collega, dit punt weer oprakelt, verbaast ons," aldus Oostveen. 

Er is volgens Stadsbelang Utrecht inmiddels gesproken met Buunk en VVD- fractievoorzitter Dimitri Gillissen. Doel was dat de VVD de beschuldiging van tafel zou halen, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Stadsbelang-fractievoorzitter Cees Bos vindt dat Oostveen met de pet van projectontwikkelaar moet kunnen klagen over het disfunctioneren van het openbaar bestuur en gemeentelijke afdelingen. "Maar als raadslid moet je zwijgen als dit disfunctioneren je zakelijk belang raakt. Daar is Stadsbelang Utrecht het mee eens en daar houden we ons ook aan."

Volgens Bos mag Oostveen als bestuurder van Ovast, een van de bedrijven van de dochters Oostveen, openlijk over dat bedrijf spreken. "Oostveen communiceert per mail en geeft altijd duidelijk aan dat hij dit doet als bestuurder van de onderneming, niet als raadslid. Dit is aan alle fracties medegedeeld."

VVD verbijsterd

De VVD-fractie zegt 'verbijsterd' te zijn over de gang van zaken. Mocht de rechter er aan te pas komen, dan worden daar geen problemen verwacht.

In een verklaring zegt de VVD-fractie Buunk te steunen in zijn oproep aan Oostveen om zich te beraden over de wijze waarop hij zijn zakelijke belangen onder de aandacht van de Utrechtse raad brengt en helderheid te verschaffen over de mogelijke vermenging van zijn rollen als raadslid en vastgoedbestuurder.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “Het is onbegrijpelijk en wrang dat Oostveen in de e-mails aanleiding ziet om aangifte te doen tegen een collega-raadslid. Deze discussie hoort thuis in de raadszaal, niet in de rechtszaal."

Volgens Gilissen heeft de fractie van Stadsbelang meerdere malen het aanbod afgeslagen om over de gang van zaken in gesprek te gaan.

De VVD wil zo snel mogelijk de kwestie bespreken met het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad.

-

Eerdere publicaties 2014:

http://www.nieuws030.nl/columns/nestorix-wim-en-oostveens-belang/

-  http://www.nieuws030.nl/reacties/oostveen-ik-ben-integer/

2015:

-http://www.nieuws030.nl/achtergrond/integriteit-begint-en-eindigt-bij-het-raadslid-zelf/

http://www.nieuws030.nl/opinie/verschuure-integriteit-essentieel-voor-functioneren-raad/

http://www.nieuws030.nl/columns/nestorix-een-muilkorf-die-zal-blijven-knellen/