De rubriek Welvaart Utrecht over de opkomst van de stad in de afgelopen vijftig jaar, iedere maandag, woensdag en vrijdag in Nieuws030. Vandaag deel 84.

Louis Engelman - De enorme omvang van het aantal studenten (70.000) in Utrecht vergroot de huisvestingsproblemen in de stad. Uit de landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 blijkt dat het kamertekort in de komende vijf jaren nog verder zal stijgen. 

Het aantal studenten in de stad neemt in die periode met ruim achttienduizend toe. Voorts wordt nog een groei van dertig procent internationale studenten verwacht. De studentenunie VIDIUS berekende dat er daardoor 2000 kamers extra nodig zijn.

Overigens wordt dit tekort aan studentenkamers niet alleen veroorzaakt door de verwachte toename van studerenden, maar ook door de activiteiten van huisjesmelkers die het niet zo nauw nemen met de regels. Dat zij steeds meer huizen splitsen om ze per kamer te verhuren is de gemeente een doorn in het oog.
Daarom is het sinds vorig jaar moeilijker geworden om daarvoor een vergunning te krijgen. Wat weer een reactie opriep vanuit de studentengemeenschap. In een artikel in het AD/UN stelden woordvoerders van VIDIUS dat het tekort daardoor in 2020 tot 10.000 kamers kan oplopen.

Misschien iwas dat een tikje overdreven. Want volgens de Stichting Studentenhuisvesting (SSH), die zelf 12.000 wooneenheden verhuurt, zijn er nu zo’n 5100 kamers te weinig. Dat waren er een paar jaar geleden nog 9200.

Eerder berekende het Kenniscentrum Studentenhuisvesting Kences dat Utrecht van alle studentensteden relatief de hoogste druk op de kamermarkt kent. Er zouden 8300 studenten graag in Utrecht willen wonen. Nu al telt Utrecht 30.800 uitwonende studenten.

In de komende jaren moeten er nog eens 4000 eenheden worden gebouwd. Een deel daarvan zal worden gerealiseerd op het terrein van de voormalige Nederlandse Pakket Dienst aan de Brailledreef in Overvecht. Voorts komt er een campus op het KPN-terrein aan de Fockema Andrealaan voor 540 studenten en 260 starters. En wordt de voormalige huisvesting van de Faculteit Educatie aan de Archimesdeslaan afgebroken en vervangen door een campus voor 2500 studenten en starters.

De Fockema Andrealaan met de PTT-KPN telefooncentrale uit 1961. Foto: Usine

Ook op andere manieren hoopt Utrecht meer woonruimte te creëren. Daartoe worden leegstaande bedrijfspanden omgevormd tot wooncomplexen, vaak voor studenten en starters zoals in het voormalige Provinciehuis. Daar werden er zo duizend extra wooneenheden gerealiseerd. De vraag naar kamers was nog hoger geweest als niet de basisbeurs zou zijn afgeschaft. Deze maatregel leidde ertoe dat meer studenten dan voorheen langer bij hun ouders zijn blijven wonen.

De druk op Utrecht blijft dus nog wel even groot. De stad is voor nieuwe studenten populair en staat in de Elsevier-ranglijst van ‘leukste studentenstad’ op de derde plaats, na Groningen en Nijmegen.

Pas in 2024 wordt een werkelijke daling van het tekort op de studentenwoningmarkt verwacht. Doordat er minder kinderen worden geboren zijn er dan ook minder studenten. Maar tot die tijd blijft vraag groot. Voor Utrecht nog meer dan elders vanwege de toestroom van internationale studenten, die meteen een kamer nodig hebben als ze in Nederland aankomen.

Volgende deel: Van koudwaterkraantje naar stoomoven