De rubriek Welvaart Utrecht over de opkomst van de stad in de afgelopen vijftig jaar, iedere maandag, woensdag en vrijdag in Nieuws030. Vandaag deel 33.

Louis Engelman - Van alle Utrechters voelen de binnenstadsbewoners zich het meest gezond. De door hun ervaren gezondheid ligt met 89 procent fors boven het stadsgemiddelde van 78,6 procent, zo meldde de Binnenstadskrant vorig jaar.

Daarentegen zou volgens die krant het ‘gevoel van gezondheid’ in de hele stad zijn afgenomen. Van 88 procent in 2006 naar 78,6 procent nu. Als vermoedelijke oorzaak daarvoor wordt aangegeven dat we gemiddeld ouder worden, wat samengaat met meer gezondheidsproblemen.

Overvecht lijkt de minst gezonde wijk van Utrecht. Het Stadsblad meldde eind vorig jaar dat deze wijk de hoogste zorgkosten van heel Nederland heeft, terwijl ze ook op armoede, werkloosheid en veiligheid slechter scoort dan elders in Utrecht.

De zorgcijfers duiden in dit opzicht op een tweedeling in de stad. In Overvecht bedragen de zorgkosten per persoon 2.634 euro tegenover 1598 euro in Utrecht-Oost. Bovendien namen deze kosten in Overvecht in vier jaar tijd met 2,8 procent toe, waar de rest van de stad in dezelfde periode een daling zag van 2,4 procent.

Projecten in de wijk als ‘Jongeren op Gezond Gewicht’, ‘Overvecht Gezond’ en ‘Gezonde Wijk Overvecht’ hebben deze negatieve spiraal nog niet kunnen doorbreken. Reden voor het Bewonersplatform Overvecht om zich grote zorgen te maken. Op initiatief van het platform heeft de gemeente een taskforce ingesteld die moet gaan bekijken wat er wel en wat er niet werkt bij de aanpak van de problemen.

Voorlopig heeft het stadsbestuur besloten de problemen versneld aan te pakken. Daarvoor is 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van 2017 tot 2020 wordt dit bedrag verhoogd tot jaarlijks 2,5 miljoen euro.

Het ‘Shoppingcenter Overvecht’ is geheel overdekt. Foto: Nieuws030

Enkele wijkbewoners vrezen echter dat de aanpak te veel van bovenaf wordt geleid. Daarom zijn ze, aldus de website de StadUtrecht.nl, eind 2015 het project ‘Samen Gezond in Overvecht’ begonnen. Ze willen daarin zoveel mogelijk Overvechters betrekken. Dat kan gaan van adviezen over rollators tot een inloopspreekuur waar mensen hun vragen en problemen kunnen voorleggen. De initiatiefnemers denken daarmee niet meteen de wijk gezonder te maken, maar wel de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren.

Hoe nodig dat is blijkt bijvoorbeeld uit de werkeloosheidscijfers. In Overvecht zijn die de hoogste van Utrecht, wat mede tot gevolg heeft dat 18 procent van de wijkbewoners onder de armoedegrens leeft.

Burgemeester Jan van Zanen erkende eind januari tijdens een lezing in Podium-Oost dat Overvecht achterblijft bij de rest van Utrecht. Althans, delen van die wijk, zo stelde hij. ‘De gemeente doet z’n stinkende best om zeer gericht de situatie te verbeteren, maar dat is een proces van lange adem’, aldus Van Zanen.

Hij constateerde ook dat ‘Utrecht in een fase verkeert die veelbelovend is’. Maar volgens de burgemeester is er alleen sprake van succes als je dat kunt delen. ‘En dan bedoel ik voor iedereen. Je kunt niet de ellende van de stad op bepaalde plekken concentreren. Welvaart is er pas echt als die door zoveel mogelijk mensen wordt gedeeld.’

Volgende deel: We trouwen veel minder vaak