Jeroen Wielaert - De rauwe landschappen van Armando, geflankeerd door fijn gestileerde natuurgezichten uit het oude China. Een unieke combinatie in het MOA. In het oude landhuis in Amelisweerd hing altijd al Chinees behang, in de 18e eeuw vergaard door bouwheer Taets van Amerongen. Nu is er veel meer te zien in de expo Made in China - Armando & Meesterwerken uit de Qing-dynastie.

MOA-directeur Yvonne Ploum gaf me een sympathieke privé-rondleiding. Vooral bij het bekijken van de landschappen kwam het besef hoe essentieel de natuur is, zowel voor Armando als de oude oosterse meesters. Om bewondering en ontzag voor de natuur gaat het, met veel symboliek over het leven, het lot en de dood. Zo wordt het een serene spirituele rondgang, met het bos van Amelisweerd buiten, ingelijst door de vensters van het landhuis. Heel ingetogen zen, in een deelspektakel van Chinees en Nederlands meesterschap.

Interessant, de aandacht voor Willem van Haren, criticaster van het kolonialisme, ruim een eeuw voor Multatuli. Hij schreef een boetezang over de Chinezenmoord in Batavia, 1740. Er werden destijds 10.000 Chinese burgers afgeslacht - proeve van VOC-mentaliteit. Het staat ook bekend als Bataafse Furie. Had er nooit van gehoord. Weggemoffeld voor de geschiedenis. Er zal wel geen onderzoek meer naar komen.

Best newsy
: Yvonne Ploum is al in partnerstad Guangzhou geweest voor een Armando-expo aldaar. Armando is aan het experimenteren met Indische inkt. Dat kunnen ook weer beladen landschappen worden.

Openingstijden zie MOA.