Jeroen Wielaert - Armando viert deze zondag zijn 87-ste verjaardag in zijn eigen MOA Museum Oud Amelisweerd). De feestvreugde is al van te voren stevig getemperd door het bericht dat het museum moet sluiten. De grote schrijver en beeldend kunstenaar zal de eerste zijn om de vloer aan te vegen met de beslissing om geen subsidie aan zijn museum te verlenen.

BLAUE LANDSCHAFT van Armando te zien in het MOA. Foto: MOA

Een van de gasten is Stefan Vanfleteren. Zijn tentoonstelling Stil Leven is nog even te zien in het MOA. Voor de opening ben ik er met de beroemde Belgische kunstenaar doorheen gewandeld. Hij had zich laten inspireren door het werk van Armando, het achttiende-eeuwse landhuis zelf en de omgeving. Het werd de verbeelding van een perfecte combinatie. Dat is het MOA van begin af aan geweest na een ingrijpende renovatie die veel geld heeft gekost: een totale investering van 4 miljoen euro.

Het welslagen is op hoog Europees niveau op waarde geschat. In april kreeg het MOA een prestigieuze prijs: de Nostra Award voor restauratie en herbestemming. De jury oordeelde dat het een monument van groot belang is en dat de authenticiteit van het landhuis intact is gebleven, dankzij de aandacht die de restaurateurs hebben besteed aan alle details.

Die zorgvuldige herschepping was het werk van restauratiearchitect Krijn van den Ende en de ontwerpers Ronald Buïel en Jorrit Noyons. Zij hebben dat natuurlijk niet gedaan voor de korte termijn, maar met het volste vertrouwen dat het monument weer lang mee kan als prachtig opgeknapt erfgoed en vastgoed. Ja, er is meer dan Nijntje.

Het is genoeg om trots op te zijn, een pronkstuk in het bos, parel waar Utrecht in heel Europa mee kan pronken. Die overwegingen gaan blijkbaar niet op als het aankomt op het verlenen van steungeld. De verantwoordelijke wethouder Kees Diepeveen heeft het in dit verband over ‘scherpe keuzes’, voor het MOA even pijnlijk als voor RASA. Diepeveen heeft op de Nacht van de Poëzie lang bijeen gezeten met MOA-voorzitter Ari Doeser. Die heeft hem indringend bijgepraat over wat de weinig poëtische betekenis van deze scherpte: het is pure kapitaalvernietiging.

Het lijkt me sterk dat Diepeveen vanmiddag alsnog het gewenste subsidiebedrag aan Armando cadeau komt geven. Het moet toch tot hem zijn doorgedrongen dat het MOA geen stil leven moet gaan leiden. Integendeel: nog vele jaren voor Armando in zijn eigen museum.

Jeroen Wielaert en Ari Doeser in gesprek. Foto: Ton van den Berg