Jeroen Wielaert - DOMunder blijft een geweldig geslaagd burgerinitiatief om de basis van Utrecht te tonen door hem onder de grond te houden, precies op de plaats van oorsprong. Het was een instant succes: de moderne archeologie onder het Domplein trok sinds de opening direct 45.000 nieuwsgierigen. Nu komt er tussen het oude steen een tekort boven van ruim anderhalf miljoen euro.

Geen Romein die dat ooit had kunnen bedenken op een termijn van twintig eeuwen. Ik heb geen idee wat de bouw van hun Ultrajectum ooit heeft gekost. Omgerekend met moet het meer zijn geweest dan het opgraven van de restanten. En die Bataven maar sloven voor die jongens!

Ik heb DOMunder zien ontstaan als een mirakel van graafwerkzaamheden, geïnitieerd door Theo van Wijk. Bij de perspresentatie heb ik me verbaasd. Wat er bloot gelegd is en met veel zorg getoond wordt is nog niet de helft van wat er nog meer onder het Domplein, de kerk en heel de omgeving verborgen ligt aan Romeinse en ander oorspronkelijk fundamenten, compleet met gebarsten kruiken – alles van het afval waar geen Romein, of middeleeuwse Utrechter meer naar omkeek.

Een lied is het nooit geworden:

Als ik DOMunder sta

kijk ik even om me heen

en zie het oudste stadsjie

maar een Romein geeneen

Goed beschouwd heeft het in Utrecht bedenkelijk lang geduurd voor begonnen werd aan het ontsluiten van die oorsprong. Anders dan in Nijmegen was de ambitie om het te tonen te gering, te klein misschien, ondanks de inspanningen van de eerste vorsers naar de kostelijke resten onder het Domplein.

Minister Jet Bussemaker en DOMunder-initiatiefnemer Theo van Wijk in 2014 bij de opening. Foto: Ton van den Berg

Theo van Wijk en de zijnen hebben heel hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Ik ken hun verhaal: het was veel tegenwind en moeizaam gunnen, in een complex van omgang met raden en fondsen. DOMunder kreeg uiteindelijk de steun van de gemeente Utrecht, het Rijk en de Europese Unie. De publieke toeloop is een onmiskenbaar bewijs dat hier iets bijzonders is bewerkstelligd.

Maar ja: de luchtverversing bleek duurder dan geraamd, ondanks dat er geen Romeinse lijkenlucht hing. Het is maar een onderdeel van de kostenoverschrijdingen, met die lastige, maar ook heel  boeiende bijvangst van een gieterij voor de Domklokken.

Anderhalfennogwat miljoen is veel geld. Het is een schijntje in vergelijking met kostenposten als de Tour de France, het Muziekpaleis en het overeind houden van FC Utrecht. Hier zou Frans van Seumeren iets moois kunnen doen, als Utrechter van het jaar 2015 en op naar die van 2016. Ik zie hem voor me als volkstribuun van cultuurbehoud: hij kan zelfs Utrechter van de eeuw worden als hij het tekort van DOMunder  even bijpast. Vele Romeinse bezoekers zullen hem dankbaar zijn.