Jeroen Wielaert - Lang geleden, toen kranten nog geleid werden door heren, was het Utrechts Nieuwsblad het trotse bezit van Johan Herman Wijnand de Liefde. Zijn naam viel me te binnen bij de crisisberichtgeving over DUIC, waar hoofdredacteur Michael Kroonbergs moest vertrekken in een groteske vertoning van liefdeloosheid. Utrecht kan daardoor een populair online-nieuwsplatform gaan verliezen.

Het Utrechts Nieuwsblad was de laatste krant die overeind bleef in een stadsgeschiedenis vol concurrerende kranten. Onder hoofdredacteur Max Snijders was het nog een heuse kwaliteitskrant van ouderwetse allure. Door de ontwikkeling van het internet en de opeenvolging van fusies werd het UN onderdeel van het AD en verloor het de status van een sterke, op zichzelf staande stadskrant.

In Utrecht ontstond een journalistieke leemte. Het UN moest zich als lokaal katern opnieuw uitvinden. Het diverse aanbod aan Utrechtse kranten was al lang verleden tijd.

De leemte werd in 2012 voor een deel digitaal ingevuld, met Michael Kroonbergs als idealistische pionier. Hij had ruime ervaring bij omroepbladen. De Utrechtse Internet Courant (DUIC) ontwikkelde zich spoedig als concurrerende online-aanbieder van stedelijk nieuws.

Handig ook om op te zoeken tot ver buiten de Domstad: met DUIC weet je snel genoeg uit je stadsjie, ook als je er niet bent. Moderne zegswijze: ‘Ik las het net in de DUIC [duik].’

In zes jaar tijd is DUIC uitgegroeid tot een medium met eigentijdse lokale betekenis. Maar net als bij de ouderwetse krant rezen er spanningen in het veld van het rendement.

Het heeft allemaal niet in de DUIC gestaan, na het gedwongen opstappen van Kroonbergs. Uit diverse bronnen wordt het dubieuze beeld duidelijk. Financiële schimmigheid, belangenverstrengeling van uitgevers en redactie, er heerst een angstcultuur.

Ter redactie gedraagt een van de oorspronkelijke uitgevers zich als een scheldende hork. Het is geen man van verfijnd human-resource-management. Je kunt hem nog geen camping toevertrouwen. Het is anders dan de stijl van de echte tycoons, hoe hard die ook kunnen zijn.

Er komt nog een kort geding van Kroonbergs tegen zijn uitgevers. Bernard Tomlow zal een krachtige pleiter zijn, ook van journalistiek kwaliteit.

Er is maar één oordeel mogelijk: DUIC moet verder met echte heren.