Henk Westbroek - Dat op 31 december om 12 uur enige honderdduizenden Nederlanders het goede voornemen hebben om de volgende dag met een dieet te beginnen komt door zwaar tafelen. In de hele maand december.

Aan het begin ervan doet iedereen zich tegoed aan suikergoed en chocola in lettervorm. Vervolgens begint een eindeloze reeks eindejaarborrels met bockbier, vlammetjes, eenhaps kaassoufflés en mini-megaburgers. Verder bent u een held als het u lukt om op de kerstdagen geen vuile maag op te lopen. En keihard voor uzelf als u de neiging om deze maag op te schonen met een kuur van oliebollen, glühwein en appelflappen weet te onderdrukken. Dan moet oud en nieuw nog beginnen.

U tafelt zwaar in december, maar aan de klimaattafels wordt elke maand zwaar getafeld. Klimaattafels? Dat zijn grote ronde tafels die de regering heeft aangeschaft en op de stoelen aan die tafels nemen dagelijks personen plaats die politieke partijen, organisaties en bedrijven vertegenwoordigen.

Het is de bedoeling dat aan zo’n tafel overlegd wordt tot bijvoorbeeld de fabrikanten van zonnepanelen, het CDA, Milieudefensie, GroenLinks en de Vereniging van Boeren met Braakliggende Gronden het eens geworden zijn over het aantal zonneparken dat aangelegd moet worden.

Daar komen ze uit. Daarna wordt het lastiger want dan moet besloten worden wie voor de kosten op moet draaien. De gehanteerde gedragsregel bij deze tafels is dat degenen die niet meetafelen de rekening op hun bord krijgen.

Nou is er van dat akelige volk dat niet zit te wachten om de miljarden die aan deze tafels verstookt worden op te hoesten. Gelukkig staat er in het midden van die tafels ook nog een pot geld die uitgegeven mag worden om ’draagvlak’ voor de bedachte maatregelen te organiseren. Oud minister van cultuur de heer Plasterk (PvdA) wees er op dat u en mij via overheidsenquêtes gevraagd wordt hoeveel ik wens mee te betalen aan de kosten die de milieutafels me in de maag willen splitsen. Of ik wel wil meebetalen wordt me niet eens gevraagd. Dat vind de heer Plasterk onderzoeksmatig onfatsoenlijk.

Heeft hij groot gelijk in. Want dit soort genetisch gemanipuleerde draagvlakmetingen hebben altijd de vooraf geëiste uitkomst. Zoals, dat maar liefst 89 % van de mensen die reageerden voor de schonere wereld met genoegen een extra toeslag bovenop de al bestaande 50 % toeslag op de energierekening accepteren. Ook graag voor tienduizend euro hun huis vrij van aardgas willen maken en met onmeetbaar genoegen een warmtepomp installeren; ondanks het feit dat ze daardoor persoonlijk failliet moeten gaan, of vaste klant van de voedselbank zullen worden.

De keus om de wereld schoner te maken door kernenergiecentrales te bouwen is aan de klimaattafels wel besproken is, maar direct verworpen. Door de exploitanten van gas- en kolencentrales die ook aan tafel mochten zitten en enkele milieuorganisaties die er voor hun voortbestaan belang bij hebben dat de schoorstenen blijven roken.

Wil ik dan geen schonere wereld? Graag zelfs. Verbied onmiddellijk het stoken van hout, perfectioneer het openbaar vervoer zodat het een aantrekkelijker alternatief voor auto’s wordt, bevorder het gebruik van aardwarmte en leer begrijpen dat een moderne kerncentrale geen atoombom meer is die op ontploffen staat. Ik wens u een aangenaam 2019 toe. En sterkte met afvallen.