Henk Westbroek - Wat vooraf ging: De overheid besloot om in Nederland en haar overzeese gebiedsdelen binnen 5 jaar Zwarte Piet geleidelijk te witten. Daarvoor is de Landelijke Stuurgroep Toekomst Zwarte Piet in het leven geroepen.

Deze Task Force heeft een budget om de deelnemers te betalen en een verrader in haar midden. Dit persoon ziet zichzelf als klokkenluider en stuurde geheime notulen naar mij. Ik citeer daar nu letterlijk uit.

Tofik D. : Mijnheer de voorzitter, wij spraken af dat de Publieke Omroep liedjes met daarin de woorden Zwarte Piet (ZP) al binnen 3 jaar uit zou bannen. Dat lukt vrij aardig , maar ik hoorde in een boekenprogramma op Radio 1 gisteren een aantal blanken positief praten over “De negerhut van oom Tom”. Zou de vertegenwoordiger van de Publiek Omroep kunnen uitleggen waarom woorden als “Negerhut” straffeloos gebezigd kunnen worden in het licht van de ZP uitbanning?

Fred T.: Ik heb uw vraag gehoord en genoteerd, ik stel voor dat de omroepvertegenwoordiger bij onze volgende wekelijkse vergadering - nadat het betreffende programma fair maar kritisch heeft beluisterd – uw vraag beantwoord. Wilt u nu allemaal even de presentielijst tekenen, zodat de vergadervergoedingen vandaag nog overgemaakt kunnen worden. Ik zag uw vinger mijnheer Karremans dus u heeft het woord.

Kolonel K.: Vorige week hebben we besloten dat het aantal bruine vegen aankomende sinterklaas 4 stuks gaat bedragen. Per Pietenwang. Dat de breedte van elke veeg maximaal 2, 4 cm zal bedragen en de veeglengte niet groter dan 7 centimeter kan zijn. Daar hebben de Nederlandse Strijdkrachten nog steeds geen enkel probleem mee. Maar de beslissing om de bruine vegen op de ene want vanaf de kin naar het oor te laten lopen en op de andere Pietenwang vanaf het oog richting aanhechting onderkaak op schedel; dat willen wij nog even ter discussie stellen. Dit veegpatroon lijkt namelijk sprekend op dat van onze Mariniers als die op een nachtelijk missie gestuurd worden om de IS in Syrië te bestrijden. Dit patroon kan dus verwarring gaan scheppen!

Fred T.: Ik stel voor dat u op de volgende bijeenkomst een plastic modelhoofd meeneemt waarop met milieuvriendelijke afwasbare verf experimenteel kan worden uitgeprobeerd wat een voor iedereen acceptabel veegpatroon is. Zodat we nu kunnen gaan doen waar we deze keer voor bij elkaar zijn gekomen; vaststellen hoe groot de diameter van de ZP oorring maximaal zijn mag. Mevrouw Strouken!  

Ineke S.: Zonder de discussie van de laatste 3 maanden nog eens dunnetjes over te willen doen, lijkt het me vooralsnog een ietsepietsje te grote inbreuk op de vrijheid van klederdracht om de diameter van de oorring nu al vast te willen stellen. Zolang we niet besloten hebben in welk van de 2 oren de ring gedragen moet worden èn zolang we niet gedefinieerd hebben hoeveel ringen er maximaal in dat uitverkoren oor mogen hangen. Vergeet niet dat het in de volkscultuur steeds geaccepteerder wordt om in 1 oor een hele rij ringen te dragen. Mag dat ook bij ZP'ers? Zo ja wat is de maximale aantal oorringen dan, of valt dat onder de persoonlijke oorringvrijheid?

Fred T.: Mevrouw Strouken, mag ik voorstellen dat de ZP-ambtenaren na dit gehoord te hebben het ringadvies dat ze nu ter tafel wilden brengen direct intrekken. En dat ze uw overwegingen mee nemen in een compleet nieuw advies dat hier maximaal over een maand moet worden besproken?

De anonieme vervanger van Quinsy  G.: Mag ik eens een poging wagen om - out of the box denkend - de hele ZP-discussie naar een hoger en nou eens niet racistisch level te brengen. Minister Lodewijk Asscher heeft pas per toespraak voorspeld dat onze samenleving vol met robots komt te zitten en dat onze kinderen al over een paar jaar stuk voor stuk onderwezen zullen worden door Robots. Dus waarom moderniseren we de Zwarte Pieten niet? Door ze allemaal  te vervangen door mooie Robots. Dan kunnen kleuters al spelenderwijs wennen aan de leerkrachten van hun toekomst. En Sint kan zeggen dat hij midden in de eigentijdse samenleving wil staan en dat hij om die reden niet alleen de ZP maar ook alle andere Pieten on ontslagen heeft. Als we Philips of een ander van smetten vrije onderneming  een  ontwikkelingssubsidie van een paar honderd miljoen  geven  dan kan die RobotPiet - zeker weten - in 2015 al aan het werk.

Fred.T: Briljant! Ik stel voor dat we dit idee omarmen en ik regel met onze Minister van Financiën dat er een heffing op pepernoten komt om de ontwikkelingssubsidie van RobotPiet te kunnen betalen. We zullen natuurlijk wel richtlijnen voor het ontwerp aan de designers moeten meegeven. Laten we de volgende vergadering maar eens beginnen met te bepalen wat de Kleur van de RobotPiet moet worden.

wordt niet vervolgd.

(deze column werd eerder gepubliceerd in De Oud-Utrechter)