Henk Westbroek - Twintig jaar geleden werden er voor 30.000 gulden per strekkende meter busbanen aangelegd. Er moest Hoogwaardig Openbaar Vervoer komen (HOV). Als je de uitvoer van dat Hoogwaardige idee niet zo slim vond dan was je vanzelfsprekend voorstander van Laagwaardig Openbaar Vervoer (LOV). Dus achterlijk.

De aanleg van deze busbanen zorgde er voor dat minstens 75 kleine winkeliers failliet gingen en de stad een stuk lelijker werd. Om 3 minuten tijdwinst vanaf De Uithof naar het Centraal Station te kunnen boeken, werd het aantal bushaltes gehalveerd en kregen de overgebleven haltes de naam busstation. Cool hè.

Tegelijkertijd werd ook de aanleg van een trambaan richting de Uithof in de steigers gezet en werden er fietsstraten aangelegd. Met name die in de Burgemeester Reigerstraat had levensgevaarlijke situaties tot gevolg. GroenLinks-verkeerswethouder Hugo van der Steenhoven had met een GroenLinkse denktank de fietsstraat helemaal zelf bedacht.

Het idee achter die fietsstraat was en is nog steeds dat verkeersdeelnemers heropgevoed moet worden. Niet in een heropvoedingskamp maar gewoon op straat. Dus je heft alle fietspaden op en laat automobilisten en fietsers door elkaar heen van hetzelfde stuk weg genieten. Zodat automobilisten gefrustreerd worden omdat ze door langzaam rijdende fietsers niet op kunnen schieten en fietsers zich opgejaagd voelen omdat automobilisten ze op de hielen zitten.

Hugo verdient nog steeds zijn gesubsidieerde boterham door in heel Nederland waar GroenLinkerds in de Gemeenteraden zitten te zorgen dat er levensgevaarlijke fietsstraten aangelegd worden.

De verkeerschaos in Utrecht was rond 1998 totaal. Volgens gemeenteraadslid Wolfgang Spier van Leefbaar Utrecht zouden de plannen van de Gemeente de verkeersproblemen in de stad niet gaan oplossen. Hij ging samen met vervoersdeskundigen een plan bedenken dat de verkeersproblemen in de stad wèl zou oplossen.

Het plan van Leefbaar Utrecht werd door Hugo van der Steenhoven dommer dan dom genoemd, wat zijn minnares die bij het Utrechts Nieuwsblad voor journalist speelde braaf opschreef. D66 herkende Stalinistische opvattingen in het plan en Hans Spekman kreeg een woedeaanval.

Onderdeel van het plan is dat er elke dag een paar honderdduizend mensen met de trein naar Utrecht komen. Die komen aan op het Centraal Station en gaan met de bus naar de stadsrand waar de fabrieken en kantoren liggen. Na hun werk stappen ze weer in de bus om naar het Centraal Station te gaan. En gaan opnieuw de hele stad door. Met files als gevolg. En daardoor stilstaande auto’s met draaiende motoren dus luchtvervuiling.

Wolfgang Spier keek hoe steden die ook veel werkers van buiten de stad hebben dit onnodig belasten van het openbaar vervoer succesvol aangepakt  hadden. Hij stelde met wat aanpassingen voor dat in Utrecht ook zo te doen.Spier werd weggelachen.

Nu de fietsstraten er zijn, de busbanen er zijn en de trambaan zowat af is, blijkt dat deze geldverslindende maatregelen de verkeersproblemen van Utrecht niet oplossen. Wat heeft ons stadsbestuur nu gedaan? Ze hebben het plan van Leefbaar Utrecht overgeschreven en van een nieuwe naam voorzien. De GroenLinks-wethouder van Verkeer Lot van Hooijdonk heeft zelfs het fatsoen niet gehad om eerlijk te zeggen dat Wolfgang Spier bij nader inzien een man met visie was en hem uit dank voor zijn idee een bloemetje gestuurd. Maar goed, Herman Brood zei het al: "Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht”.

(Deze column is eerder gepubliceerd in De Oud-Utrechter en met toestemming van de auteur overgenomen.)