Henk Westbroek - De bevolkingsadministratie van de stad Utrecht is tot in de puntjes in orde. Besefte ik, toen bekend gemaakt werd dat er voor elke 100 jonge mannen exact 138 jonge vrouwen in onze stad wonen. Vroeger lag de verhouding man en vrouw heel anders, je zou kunnen zeggen gelijkwaardiger, maar dan zie je iets fout.

In de tijd dat vrouwen niet geacht werden te studeren, omdat ze kinderen moesten baren en opvoeden, verhuisden Nederlandse jonge vrouwen niet massaal naar Utrecht. Nu mogen vrouwen, net als mannen, ook naar de universiteit en blijkt dat vrouwen een beter ontwikkeld studiehoofd hebben dan kerels. Of de mannen zijn om allerlei redenen, die nog uitgezocht moeten worden, de laatste jaren ineens een stuk dommer geworden dan dames. Zou zomaar kunnen, want alles kan.

Dat er in Utrecht meer jonge vrouwen dan mannen wonen, is nog door geen enkele politieke partij als een probleem opgevat. Begrijpelijk, want onze lokale politici zijn overwegend man en ook nog eens keer heteroseksueel. En wat je ook allemaal op ze kunt aanmerken; er mankeert helemaal niks aan hun ogen. En die hebben ze - net als het manvolk dat de stad níet mag besturen - natuurlijk niet gekregen om in hun zak te steken.

Zelf vind ik de stad ook een stuk aantrekkelijker om in te wandelen sinds het percentage vrouwen zo enorm is toegenomen. Ik stel er overigens uitdrukkelijk prijs op te benadrukken dat het straatbeeld ook voor homoseksuele vrouwen een stuk aantrekkelijker geworden is. Anders zou u me immers kunnen verwijten een seksistische blik op de Utrechtse bevolking aangenaam te vinden.

Als - zoals uit de moderne bevolkingsopbouw in de studentenwereld blijkt - de verstandelijke vermogens van vrouwen in doorsnee groter zijn dan die van mannen! Als we het erover eens kunnen worden dat de Utrechtse bevolking het slimst mogelijke stadsbestuur verdient! En als we vervolgens moeten constateren dat onze politieke en bestuurlijke elite vooral uit mannen bestaat, dan heeft Utrecht wel degelijk een probleem. Om het provocerend te zeggen: de domheid regeert!

Dat weet die domheid zelf ook wel, want elke vier jaar nadat er een nieuw stadsbestuur is gekozen, staat er in de gemeenteraad wel iemand op die betreurt dat er opnieuw zo weinig vrouwen in die gemeenteraad zitten. Er wordt dan door alle aanwezigen bevestigd dat er in deze inderdaad sprake is van een bestuurlijk pijnpunt, waarna er wordt overgegaan tot het bespreken van een agendapuntje dat wél als belangrijk wordt ervaren.

De oplossing? Dames, u heeft stemrecht! Maak er gebruik van en stem uitsluitend op een partij die op haar kandidatenlijst afwisselend een vrouw en een man heeft staan. Stem uitsluitend op een lijst waaruit blijkt dat er geen angst voor verstandelijke vermogens aanwezig is. En mannen, blijf niet achter! Immers, ook voor mannen is een verstandiger bestuurde stad het nastreven waard.

Is het op de markt van liefde en geluk een groot probleem dat Utrecht veel meer jonge vrouwen dan mannen heeft? Nee! Vrouwen zijn niet achterlijk, hebben in de regel een fiets en bewegen graag om gezond en mooi te blijven. Met dit in het achterhoofd en in het besef dat er in de omgeving van Utrecht - Maarssen, Breukelen en noem die hele omgeving verder maar op - juist een klein mannenoverschot heerst, is het oplossen van dit miniprobleempje ronduit befietsbaar. Maar als de trend zich nu doorzet en straks in Utrecht zowat alleen nog maar vrouwen wonen? Dan kunnen we, geïnspireerd door opvattingen uit de multiculturele samenleving, altijd nog kiezen voor het omarmen van de veelwijverij!

(Deze column is eerder gepubliceerd in De Oud-Utrechter 17 febr. 2015)