Henk Westbroek - In een ochtendblad stond een paar weken geleden een verhelderend interview met twee mensen van de stadsreiniging. Omdat het net een paar dagen snikheet was geweest, waren die een paar dagen achter elkaar hard aan het werk geweest in het Wilhelminapark.

In dat Park komen op dagen dat het binnen zonder airco niet meer te harden is, duizenden jonge mensen die zich er gewapend met een fles gekoelde rosé en een wegwerp BBQ  goed vermaken. En op de koop toe nog bruin worden ook.

Dat laatste bespaart een bezoek aan een zonnebank, waardoor de financiële ruimte ontstaat om een half pondje ossenhaas extra op het vuur te  gooien. Na een paar uur warm vermaak zoeken de jonge mensen - die overwegend van de studerende kaste zijn - hun veel te kleine en veel te dure kamer weer op en laten ze de gebruikte BBQ en de rest van hun zooi achter voor de dames en heren van de stadsreiniging.

Doen deze parkvervuilers dit in het besef dat mensen die bij de stadsreiniging werken pakweg de nuttigste ambtenaren zijn die de stad heeft? En omdat ze maar al te goed weten dat er binnen ons stadbestuur een tendens is om ambtenaren die die een duidelijke bijdrage aan de kwaliteit van het leefmilieu geven zoveel mogelijk te vervangen door communicatieadviseurs?

Kortom, doen ze dit om de onderbetaalde baan voor deze schoonmakers veilig te stellen! Nee, niks ervan! De belangrijkste reden waarom deze jonge parkbezoekers de moeite niet nemen hun eigen zooi in een vuilcontainer te gooien is dat ze oprecht van mening zijn dat parkschoonmakers speciaal door de Stadsregering aangesteld zijn om hun studentenvuil op te ruimen.

Zijn moderne parkbezoekers dan ouderwetse corpsballen? Helemaal niet! Het interessante is juist dat die parkstudenten een dwarsdoorsnee zijn van al het studerend volk dat in de stad woont. En studenten zijn stemgerechtigde mensen die in Utrecht overwegend De Volkskrant of het NRC lezen om vervolgens GroenLinks, PvdA of D’66 te stemmen; ze hebben namelijk het zelfbeeld hebben dat ze nogal vooruitstrevend zijn.

Mensen die denken dat ze koningin Maxima of George Clooney zijn zonder dat ze echt George of Maxima heten, komen omdat ze een vals zelfbeeld bezitten in aanmerking voor gedwongen opname of een gedrag beïnvloedende pillenkuur, maar deze studenten gaan vrijuit. Misschien juist omdàt het studenten zijn; wat immers de groep mensen is waaruit in de toekomst de bestuurders geplukt worden die ons moeten regeren.

Ik wil van deze schrijfgelegenheid gebruik maken om mijn vaste lezer en ons aller geliefde burgemeester Jan van Zanen te vragen om de twee stadsreinigers die in de Volkskrant hun zegje mochten doen, te benoemen tot ereburgers van deze stad. Omdat ze hun werk zonder mopperen doen? Dat ook, maar vooral omdat ze zo mild en vooruitstrevend in hun opvatting bleken te zijn. Ze etaleerden geen enkele vorm van boosheid richting de studerende smeerlappen en het leek ze onnodig om deze viezerikjes, indien op heterdaad betrapt, te beboeten. Dat zou immers een aangenaam parkverblijf voor ze verpesten.

Als Jan, ik mag hem Jan noemen, hiervoor geen mogelijkheid heeft, dan stel ik als alternatief voor de topambtenaar die er nu mee belast is om bij De Paus een heiligverklaring voor Jeroen Wielaert los te peuteren dat voor 3 mensen te laten doen.

(Deze column is eerder gepubliceerd in De Oud-Utrechter en is met toestemming van de auteur overgenomen.)