Henk Westbroek - Ik keek op aanraden van een wethouder naar de Utrechtse Stadstelevisie, want daarop was een discussie over participatie gaande.

Participatie is een nietszeggend begrip als er niet uitgelegd wordt waaraan geparticipeerd moet worden. Je kunt tenslotte participeren – deelnemen betekent dat - aan partnerruil, een organisatie die van vloeibaar afval duurzame bloemenvazen maakt, een ramkraak, een festival met volksmuziek, of een avondje moppen tappen. Om maar eens 5 voorbeelden te geven uit de reeks van duizenden participatiemogelijkheden die we allemaal hebben.

Maar ik hou van participatieverrassingen en omdat ik ook van boksen hou viel ik met mijn neus in de televisieboter. In een echte boksring stonden twee kerels in een badmantel links en rechts van iemand met een microfoon in zijn hand. Helaas, de badmantels gingen niet uit, want het was vorm zonder inhoud. In de microfoon van de levende microfoonstandaard mocht eerst de een en dan de ander een verbale aai uitdelen. Geen dreun, geen uppercut, geen tik, maar een aai. Oersaai.

Eerst de een en daarna de ander mocht zeggen hoe stadsbewoners betrokken zouden kunnen worden bij wat er in de stad gebeurt. Dit badmanteldebatje was georganiseerd door @Stadspodium030. Die club bleek bij het Stadhuis te horen en is volgens de clubleiding bestemd voor alle Utrechters die wat van de stad willen maken. Ik ging op twitter gelijk @stadspodium030 scannen.

Dit stadspodium vindt de twitterboodschappen van 1185 mensen boeiend genoeg om te volgen. Wie dat zijn? Alle Utrechtse Hogere Gemeenteambtenaren, alle Utrechtse Gemeenteraadsleden, heel veel stichtingen die het beste met de wereld en zichzelf voor hebben en een aantal individuen. Ik ben gek op individuen. Zoals op Ad die zichzelf ziet als ‘’connector ”. Janneke die zichzelf typeert als ‘’buurtverbinder”. Marleen, Liesbeth, Rosa, Mina en Fouzia die alle vijf  “sociaal makelaar”  zijn. En laten we Nadoua niet vergeten want die is “Life- en Mompreneur Coach”.

U las het goed, Nadoua is een coach voor mompreneurs. Natuurlijk mogen ook verschillende  “adviseurs kennisontwikkeling”, zoals Simon en “strategische communicatieadviseurs”, zoals Jaqueline zich rekenen tot de bevoorrechten waarvan de twittergedachten door @stadspodium030 nauwlettend gevolgd worden.

Het aantal volgers van dit podium ligt beduidend lager dan het aantal dat gevolgd word; nog geen 8oo. En het aardige is dat het vrijwel allemaal de mensen en organisaties zijn die @stadspodium030 zelf volgt. Minus een paar honderd dus.

Ik werd volger nummer 768 en behoorde daarmee tot de 12 volgers die niet gevolgd werden. Waardoor ik volgens mij aanspraak op financiële ondersteuning maken kan.

Ik hield het stadspodium een dag vol. Want ik kan veel verdragen maar geen permanente stoom clichés en banaliteiten van het niveau “Communiceren is niet alleen praten, maar ook luisteren’’. En, “Zet bewoners samen met ambtenaren in hun kracht”.

Ook adembenemend nietszeggend was de reeks twitterberichten waaruit bleek hoe belangrijk de twitteraar zelf wel niet is. Zoals Sander Willemsen. De heer Willemsen maakte duidelijk dat zijn afwezigheid bij “het boksgala” acceptabel was. Veroorzaakt namelijk door noodzakelijke bijwoning van een informatiebijeenkomst over “van het gas afgaan“ in Amsterdam-Zuid. Waarvan akte.

Er is vanzelfsprekend niks mis met de gedachte dat Utrechters iets in de melk te brokkelen mogen hebben over de inrichting van hun eigen stad. Maar  deze aanpak is ten dode opgeschreven.