Henk Westbroek - Het aangename van burgemeester Jan van Zanen is dat een gemeende vorm van bescheidenheid zijn tweede natuur is. Wat zijn eerste natuur is weet ik trouwens niet.

Pas was ik met een vriend uit Zandvoort, die bij me op bezoek was, de hond aan het uitlaten. Aan de overkant van de straat wandelden Jan van Zanen en zijn partner. Zonder naar links, dan naar rechts en tenslotte weer naar links te kijken trok mijn hond de riem uit mijn hand en rende naar Van Zanen toe. De automobilist die vol op de rem ging staan om mijn hond niet dood te rijden werd door Jan met een lichte buiging en een handgebaar bedankt.

Misschien is de eerste natuur van Jan van Zanen wel dat dieren dol op hem zijn. En vergeet niet, mensen zijn ook dieren. Mijn vriend en ik staken, na eerst naar links, toen naar recht en vervolgens weer naar links gekeken te hebben, de straat over. Ik sprak mijn hond vermanend toe en mijn vriend stelde zich voor met de woorden: "Ik ben Erwin, een huisvriend van Henk.” Van Zanen zei: "Ik ben Jan en ik werk bij de gemeente.”

Toen we doorliepen vroeg mijn vriend, wat doet die de aardige man bij de Gemeente? Zijn mond viel open toen ik hem vertelde dat hij met de eerste burger van Utrecht en zijn partner gesproken had. Zijn D66 mond viel nòg verder open toen ik hem informeerde dat Van Zanen van de VVD beginselen is.

Jan van Zanen wil graag een tweede termijn als burgemeester van Utrecht en dat mag de Gemeenteraad beslissen. Jan gaat overladen worden met complimenten, zuinig gelardeerd met wat kritische opmerking want anders zou onze Gemeenteraad de indruk wekken om kritiekloos te zijn.

Kritisch zijn kan in dit geval ook totaal geen kwaad want je weet dat het toch gebeuren gaat; dat Jan op zijn sloffen en volledig verdiend een tweede termijn krijgt. Mochten er tegengeluiden komen dan zullen ze uit de Denkhoek komen want die nemen het van Zanen vanzelfsprekend kwalijk dat hij nog niet tot de Islam bekeerd is. Of uit de PVV hoek want die vinden even vanzelfsprekend dat Jan veel te lief is voor Mohammedanen.

Onze vorige burgemeester, Aleid Wolfsen, zat qua politieke kleur meer in mijn kamp, maar was als bestuurder een ramp. Zelfs de toenmalige voorzitter van de PvdA - Hans Spekman - vond Wolfsen onbekwaam. Maar ja, dat krijg je als je de hele oplage van een reclamekrantje laat vernietigen omdat er iets onaardigs over je instaat, als je elke week met hoofdredacteur Arjeh Kalmann overlegt wat het Utrechts Nieuwsblad wel en niet mag schrijven en als je Het Zandpad sluit vanwege de alomtegenwoordige vrouwenhandel daar.

Het werd doodstil na deze beschuldiging trouwens want geen enkele Zandpadse vrouwenhandelaar kwam voor het gerecht. En dan de stuitende domheid van de maatregel. Denken dat eventuele vrouwenhandel en gedwongen prostitutie als sneeuw voor de zon verdwijnt als het niet meer zichtbaar in de stad aanwezig is.

Dit laatste brengt me op een piepklein kritisch puntje voor van Zanen. Het is hem na zes jaar nog steeds niet is gelukt een nieuw en veilig Zandpad te creëren.