Henk Westbroek - Als er schimmel op de muren van uw badkamer de kop op steekt, dan vermoed ik dat u daarvoor een frisse oplossing zoekt. Als uw haar als gevolg van de daar uit voortvloeide werkzaamheden vol vuil zit acht ik u goed in staat ook dit probleempje schoon te soppen. Want u en ik lossen vervelende problemen zelf simpel op, toch?

De steeds uitdijende kaste opiniemakers of het volk dat bij een adviesbureau werkt of dat zichzelf bestempelt als “creatieveling", die mensen leggen het wegwerken van probleempjes altijd op het bord van een ander. Om dat niet zo op te laten vallen hebben ze  een versluierende zin tot hun beschikking: “WE MOETEN VOOR DIT PROBLEEM MET ZIJN ALLEN EEN SLIMME OPLOSSING ZIEN TE VINDEN”.

Met dit zinnetje zeggen ze dat we allemaal zouden moeten meedenken aan een oplossing voor laten we zeggen de verkeersdrukte. Met dezelfde reeks woorden wordt er op gewezen dat een gewone oplossing niet voldoet en dat de zaligmakende oplossing uitgekiend moet zijn.

Tenslotte is diep verborgen in dit cliché de waarheid verstopt dat degene die hem in de mond neemt zelf geen flauw benul heeft hoe de verkeersdrukte aangepakt moet worden. Anders dan dat het op een slimme manier moet en niet op een domme.

“We moeten voor dit probleem met zijn allen een slimme oplossing zien te vinden”, is qua uitspraak even nietszeggend als de constatering dat regen nat is. Of dood niet levend.

“Om ongewenste intimiteiten in het leger te voorkomen, moeten we met zijn alle werken aan een breed gedragen  slimme oplossing.“

“De opwarming van de aarde met alle akelige gevolgen voor mens en dier, vraagt urgent om een rijk palet aan slimme oplossingen.”

“Om met minder geld en minder mensen juist meer in de zorg te kunnen doen, dat vraagt om slimme initiatieven ”

Deze bovenstaande drie visieloze uitspraken – slimme oplossingen hebben wel iets weg van ontsnapte criminelen, die worden ook vaak tevergeefs gezocht - hoorde ik binnen een uur voorbijkomen. Op BNR-radio. Daarna moest de stroom van de radio af omdat er een slimme stroom en een net zo slimme gasmeter werd geplaatst. Twee miljoen huishoudens krijgen die dingen. Dat kost pakweg 500 miljoen euro, maar dat geeft niks want de energiegebruikers betalen dat bedrag zelf in de meterhuur terug. En meer dan dat wanneer de investering is terugverdiend en de meters blijven lopen.

Die slimme meter kan niks meer dan u, want de meterstanden doorgeven kon u ook. En toen u dat deed vond niemand u slim. Bij meters ligt de slimheidslat een stuk lager, vermoed ik. Behalve sneller gaan lopen als u de wasmachine aanzet en weer langzamer als de was klaar is, kan die meter precies niks. Niet eens zeggen dat de koelkast aan vernieuwing toe is omdat het stroomverbruik explodeert. Of de droogtrommel. Of wat dan ook.

Toch ben ik blij dat ik deze slimme meters kreeg want toen de installateur na het plaatsen controleerde of ik ergens een gaslek had, bleek dat een gediplomeerde beunhaas tien jaar terug 10 meter plastic waterleidingbuis bij mij thuis gebruikt had in plaats van de duurdere plastic gasbuis. Poreus als een zeef mijn watergasleiding. Mijn slimme oplossing? Een goede loodgieter bellen.