Roger Vleugels - Op 3 september aanstaande moet Station Utrecht Centraal (eigenlijk) dicht. Met ingang van die datum hebben de perrons volgens de geldende veiligheidsregels te weinig vluchtwegen.

Als alle vluchtroutes in gebruik zijn hebben de meeste perrons er drie: de hal boven de perrons, de Middentunnel en de Noordertunnel. In de ogen van de Raad van State is dat krap, maar kan het net.

Sinds enige tijd is de Middentunnel voor renovatie gesloten. Dit betekent dat één van de drie vluchtroutes afgesloten is. Naar verluidt wordt dit door de Veiligheidsregio en de Brandweer gedoogd.

Per 3 september wordt de uitgang centrumzijde van de Noordertunnel wegens renovatie echter ook gesloten. Dit betekent dat deze tweede vluchtroute een veel kleinere capaciteit heeft; de uitgang aan de Van Sijpesteijnkade blijft open.

Dit betekent dat per 3 september alleen de vluchtroutes via de hal normaal bruikbaar zijn; conclusie is dan dat de gebruiksvergunningen voor Utrecht Centraal automatisch vervallen dan wel dat ze door de Veiligheidsregio en de Brandweer opgeschort moeten worden. 

De Moreelsbrug

Tussen de regels van de al aangehaalde Raad van State over de Moreelsebrug is te lezen dat dit college dit soort problemen voorzag. Zij stelde dat de drukte op de perrons er toe zou kunnen leiden dat trappen aan de Moreelsebrug niet alleen mogen, maar zelfs verplicht worden.

Welnu dat is per 3 september het geval. Op termijn van drie weken zijn die trappen niet te realiseren, dus moet het station dicht.

Die trappen zijn in mijn ogen sowieso nodig. Ook los van de tunnelafsluitingen. Dit omdat twee van de drie vluchtroutes, hal en Middentunnel, boven elkaar liggen. Dat maakt dat bij een hele reeks rampen, branden of gaslekken bijvoorbeeld, beide tegelijk uitgeschakeld kunnen raken. Dan rest alleen nog de vluchtrouteroute via de noordertunnel, en die gaat per 3 september dicht.

De verwaarlozing van de veiligheid van de reizigers en andere gebruikers van dit gebied is ernstig, maar ook klunzig. De renovatie van de Middentunnel loopt uit waardoor die niet opengaat voor 3 september.

Ernstig is dat het denken over voortgang en bouwen belangrijker is dan veiligheid. Het kan niet anders dan dat de Veiligheidsregio en de Brandweer gaan ingrijpen.

Sluiten van het station zou het beste zijn. De helft van de perrons sluiten is ook een optie. Dit is te verdedigen met: de capaciteit van de Noordertunnel is via de Van Sijpesteijn-uitgang de helft van normaal. Beide opties geven een ongekende chaos in het openbaar vervoer.

Wat ook kan is dat de renovatie van de Noordertunnelingang aan centrumzijde, de toekomstige ingang Smakkelaarskade, later begint, maar dan zijn er schadeclaims te verwachten van bijvoorbeeld InnTel Hotel, MediaMarkt en Hoog Catharijne-eigenaar Klépierre.

En nu maar zien hoe dit opgelost gaat worden...

---

Naschrift van Roger Vleugels vrijdag 10 augustus namiddag:

Op 8 augustus 2018 heb ik bij ProRail geïnformeerd naar de oplevering van de Middentunnel. Dit was het letterlijke antwoord: 'Er is op dit moment nog geen concrete datum bekend. Hangt af van hoe de werkzaamheden verlopen'. ^JD. Dit antwoord staat op twitter in mijn tijdslijn. 

Het is opmerkelijk dat heden, 10 augustus, de dag waarop mijn column veel mensen bereikte, de opleveringsdatum wel bekend zou zijn, en wel 27 augustus zoals ProRail de redactie van deze website laat weten (de precieze tekst van ProRail: In de column van Roger Vleugels wordt een verkeerde aanname gedaan. De Middentunnel op Utrecht Centraal gaat namelijk open op maandag 27 augustus en daarmee vervalt de grond onder zijn redenering. Wilt u dat aan uw columnist laten weten? Hij suggereert dat het onveilig wordt op Utrecht Centraal, maar dat is niet het geval en feitelijk onjuist.

De column is geschreven op 9 augustus direct nadat ik mij nogmaals op locatie zelf op de hoogte gesteld heb van de werkzaamheden. Daarbij verzekerde men mij dat de oplevering niet voor half september zou zijn; iets dat ik begin augustus ook al vernomen had.

Ook op basis van eigen waarneming kon ik zien dat voor september met de formatiegrootte van de afgelopen weken onhaalbaar is. De poortjes moeten nog; grote delen van de bekabeling, verlichting, bewegwijzering, maar ook grote delen van de natuursteen-afwerking, nagenoeg alle leuningen, enz enz.

Het is best denkbaar dat de oplevering op 27 augustus zal zijn, maar het is wel opvallend dat dit niet bekend was eergisteren, zie boven, en wel één dag na mijn column gisteren. 27 augustus zal echter alleen haalbaar zijn als een veel grotere ploeg ingezet wordt. (En dan nog: dingen moeten ook kunnen drogen en getest kunnen worden.)

TWEEDE NASCHRIFT, ZATERDAG 25 AUGUSTUS

Het is ProRail, wakker geschud door bovenstaande column, gelukt om de Middentunnel klaar te hebben voor de ingebruikname op maandag 27 augustus. Maar vraag niet hoe.

Dat de Middentunnel begin augustus in gebruik genomen had moeten worden, klinkt uit de mond van een ProRail rondleider als volgt: ‘geheel volgens schema start de ingebruikname op 27 augustus’. Vijf minuten later wordt daar door een andere ProRail rondleider aan toegevoegd ‘en dat is door een meevaller een week eerder dan gepland’. Wie deze drie conflicterende tijdstippen op één rechte lijn kan plaatsen kan meteen aan de slag bij ProRail.

De ingebruikname van de tunnel vindt plaats na extra inzet vanaf bovenstaande column en met heel veel kunst en vliegwerk. Er is keihard gewerkt de afgelopen veertien dagen, maar allerlei afwerking moet nog. Bij de trappen naar de perrons is het meeste kunst- en vliegwerk toegepast. Hier zijn de oude, bij de sloop in stukken geslepen, leuningen en balustrades grotendeels teruggeplaatst en weer aan elkaar geschroefd en gelast. ProRail: ‘Ja de nieuwe zijn er nog niet’. Ze hadden er begin augustus al moeten zijn.

De Middentunnel is open maar vergt nog 2-3 maanden eer hij klaar is.

Oude gesloopte leuningen zijn weer teruggeplaatst. Foto: Ton van den Berg

Vrijdag 24 augustus wordt er nog hard gewerkt aan de Middentunnel. Foto: Ton van den Berg

Deel van de Middentunnel bij de grote fietsenstalling. Foto: Ton van den Berg