Roger Vleugels - Vanaf zaterdag 9 juli gaan de sporen van Utrecht Centraal negen dagen lang flink op schop. Heel veel wissels worden opgeheven, tracés worden rechtgetrokken, perrons verbreed, enz. Veel overlast en minder treinen negen dagen lang. Allemaal voor een goed doel: snellere doorstroming en minder storingsgevoeligheid.

Prachtig. Volgens ProRail is er nog een reden voor deze zeer grootschalige operatie. Station Utrecht Centraal zit met 100 treinen per uur aan zijn maximum. Die capaciteit zo zegt ProRail moet naar 150.

100 treinen per uur nu? Kan dat kloppen? Ja het zal wel, want degenen die dit soort gegevens moeten controleren, journalisten, schrijven het in hun kolommen.

Kijk je in de stationshal op de borden dan kom je, met wat goede wil, tot 50 of 60 treinen per uur. 100 lukt echt niet.

Stel de capaciteit van het station is nu 100 treinen per uur, dan is er bij 50% groei dus geen uitbreiding nodig. Maar ja, 100 en 50% zijn getallen van ProRail, de club die al jaren liegt over vertragingen.

Ze hanteren bij dat liegen over vertragingen interessante grapjes, zoals: een trein die uitvalt is niet vertraagd. Cruijff had hier vast iets moois van kunnen maken. Nog zo een grapje: bij een vertraging van 3 minuten is die 3 gedefinieerd als ‘maximaal 3.59’, ofwel op 1 seconde na 4 minuten. Een nogal cruciaal verschil als je wil overstappen. 

Nu is er weer zo een grapje. ProRail laat Utrecht Centraal extra groot lijken; ze hebben het over 100 treinen per uur van en naar het station. Gaat het om doorgaande treinen, en dat is de overgrote meerderheid, dan is dat een dubbeltelling. Een onzinnige dubbeltelling want zo een trein staat maar één keer aan een perron.

Vanwaar die behoefte aan spierballen? Onnodige spierballen. Gewoon kwaliteit leveren is als het om openbaar vervoer gaat, is al mooi genoeg.

Na het uitzetten van deze vraag bij ProRail duurde het dik drie uur eer getallen op te duiken waren. Deze bevestigen dat het niet 100 treinen per uur zijn, maar “globaal zo’n 50 aankomsten per uur, 900 per dag”.

Dus 50 treinen per uur. Waarom de capaciteit van Utrecht Centraal in 100 per uur uitgedrukt wordt, blijft een raadsel. Waarom baseer je capaciteit op een dubbeltelling, en, veel belangrijker: wat is de capaciteit van Utrecht Centraal aan de perrons nu? 50? 100? Ondanks doorvragen kwam hier geen antwoord op.

Welke belangen zitten er achter dit goochelen. Waren die 100 en 150 nodig voor spierballen, voor vergunningaanvragen, voor het vrijmaken van gelden? Waarom niet gewoon 50 en 75?

Er zit een marge van om en nabij de 100% tussen ProRail en de werkelijkheid.