Roger Vleugels - De gemeenteraad en de pers volgen de ontwikkelingen in het Stationsgebied een beetje. Gemeente en college van B en W kijken verder.

Op het Smakkelaarsveld wordt gewerkt aan de HOV-baan, waaronder de sneltrambaan. In de bocht naar de Leidseveertunnel wordt in de fundering rekening gehouden met doortrekking van de sneltram door de binnenstad.

In die bocht liggen in beton de funderingen voor de wissels voor de aftakking naar Vredenburg, Neude en zo verder naar de Uithof.

De sneltrambaan via de binnenstad naar de Uithof ligt er qua fundering nu bijna helemaal. Het beton onder het HOV-tracé vanaf de Lange Viestraat tot in de Uithof is, inclusief het versterken van de bruggen, berekend op sneltrambelasting. Dit hele stuk én de net geopende Vredenburgknoop-HOV-brug zijn sneltramgeschikt.

Wat nog ontbreekt, zijn het stukje beton tussen de wissels op het Smakkelaarsveld en de Vredenburgknoop en het stukje Vredenburg zelf. Voeg rails en bovenleiding toe en de sneltram kan door de binnenstad rijden.

Een tweede sneltramroute naar de Uithof is begin jaren twintig nodig, omdat de in 2018 te openen eerste route snel aan zijn plafond zal zitten.

Deze tweede sneltramroute is de echte reden waarom nu niet alle bussen een halte hebben op het Vredenburg. Een deel heeft een halte in de St. Jacobstraat. Op het Vredenburg moest ruimte blijven voor de toekomstige sneltramhalte Vredenburg.

De doldwaze capaciteitsplaatjes waarmee de gemeente 'bewees' dat op het Vredenburg onvoldoende ruimte was voor haltes van alle bussen waren acts voor de bühne. En zie, het werkte, pers en gemeenteraad trapten erin.

De gemeente houdt overigens rekening met ook sneltramlijnen naar Overvecht en Leidsche Rijn. Prima allemaal, maar het voelt beter als het zich wat meer voor de schermen afspeelt.