Roger Vleugels  - Veel is onzeker in het leven. Gelukkig kent de aanpak van het Stationsgebied één zekerheid: er komt weer water in de Catharijnesingel. Het staat in alle stukken. Wel duizend keer. Alle toezeggingen en alle besluiten zijn unaniem: er komt weer open water in de Catharijnesingel.

Er zijn echter problemen: Voor een deel van de te herstellen singel is er geen financiering en een deel wordt niet open water maar wordt overdekt. Kortom de toezeggingen zijn niet waar.

De gemeenteraad en de pers gedogen dat het College van B&W en de Projectorganisatie Stationsgebied over singelherstel blijven praten terwijl er voor het stuk vanaf de huidige Raboudtraverse tot aan Hotel Karel V geen financiering is. Nu niet en ook nooit geweest.

[Voor fijnproevers: mogelijk is er wel geld voor het stukje tussen Radboudtraverse en de Marga Klompébrug, maar vanaf daar tot aan Karel V is er niks, nada, nooit geweest. Bijkomend: er schijnt ook geen geld [meer] ingepland te zijn voor de aansluiting van de Leidsche Rijn op de Catharijnesingel.]

Het plan voor dat niet gefinancierde laatste stuk singelherstel voorziet, tegen de afspraken in, in een overkluisd deel van ongeveer 100 meter. Het gaat om het stuk vanaf TivoliVredenburg tot en met de huidige Radboudtraverse. Dat is, hoewel de bevolking open water wilde tot minor detail gebombardeerd omdat Corio tegen is.

Dat overkluizen wordt overigens verzacht doordat het niet zo gaat heten. In de plannen is sprake van een Stadskamer boven de Catharijnesingel. Je betaalt wat communicatiemedewerkers en dan krijg je waar voor je geld, nietwaar?

Gaat het laatste deel van het singelherstel nou niet door? Geen zorgen, dit onderdeel van de aanpak van het stationsgebied is in handen gesteld van een zeer goed functionerend deel van de gemeente, de Afdeling Voldongen Feiten.

U kent deze afdeling mogelijk van haar wapenfeiten uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zo liet zij tijdens de kort geding zitting over het kappen van de bomen in Amelisweerd de bomen kappen.

Zij is ook verantwoordelijk voor het langs de gemeenteraad loodsen van geheime clausules in de oorspronkelijke Hoog Catharijne contracten. Daarin is bepaald dat de gemeente jarenlang boetes in miljoenenhoogte moet betalen als de singels niet tot voorbij de Weerdsingel en tot aan Ledig Erf gedempt zouden worden. Toen minister Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk die verdere demping verbood, begon voor Utrecht een inmiddels afgeronde periode van jarenlang boetes betalen.

Na deze meesterstukjes heeft deze afdeling zich verder in bomen kappen, voldongen feiten en andere salami-tactieken gespecialiseerd.

Haar masterplan voor de terugkeer van het water in de Catharijnesingel is van een verbluffende schoonheid: crowdfunding via machtsmisbruik. Naarmate de bouw van het Nieuwe Hoog Catharijne vordert en de contouren van de ontbrekende singel steeds priemender duidelijker worden, gaat zij bij partijen als Corio, grote retailers, NS en Jaarbeurs geld ophalen voor het herstel van de singel.

Dit lukt gemakkelijk vooral omdat deze partijen op andere vlakken nog van alles met de gemeente te regelen hebben, een veel kleiner Winkelcentrum in Leidsche Rijn bijvoorbeeld.

Ze kunnen kiezen tussen schuiven voor water of obstructie bij vergunningen. Kortom dat geld komt er.

Een tip: Misschien verdient het aanbeveling om als proef enkele Utrechtse wethouders en directeuren van gemeentelijke diensten in te schrijven voor een cursus Behoorlijk Bestuur voor Beginners. Zij kunnen dan verkennen of dat een concept is dat bij Utrecht zou kunnen passen.