Kees van Oosten - Klagen bij de gemeente Utrecht over overlast door luidruchtige buren en kamerbewoners heeft weinig zin. Als je al een reactie krijgt van “Handhaving” is die reactie dat de gemeente er helaas weinig aan kan doen door het ontbreken van bevoegdheden en dat de klager zelf maar moet zien zijn buren in goed overleg tot minder overlast te bewegen.

Het goede nieuws is dat op 1 juli 2017 de Wet aanpak woonoverlast van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk in de Algemene Plaatselijke Verordening een bepaling op te nemen met behulp waarvan tegen woonoverlast kan worden opgetreden, bijvoorbeeld tegen de overlast die veroor­zaakt wordt door luid­ruch­tige studenten en toeristen en door a-sociale buren. De wet maakt het mogelijk zowel tegen de eigenaar als de huurder op te treden. De wet wordt ook wel “aso-wet” genoemd.

Op deze wet was door gemeentebesturen aangedrongen omdat woonoverlast een snel groeiend probleem is waar tot nu toe weinig tegen viel te doen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft een model APV-bepaling gemaakt die door veel gemeenten is overgenomen.

Het slechte nieuws is dat de gemeente Utrecht nog steeds niet besloten heeft van de aso-wet gebruik te maken en dat in de APV van gemeente Utrecht nog steeds een bepaling ter zake van woonoverlast ontbreekt. Voor burgemeester Van Zanen, die met een voorstel zou moeten komen, heeft dat kennelijk geen prioriteit.

Het aanpassen van de APV zodat daar een bepaling in komt te staan over woonoverlast is een fluitje van een cent. Immers, de VNG heeft een modelbepaling gemaakt die zo overgenomen kan worden en veel burgemeesters hebben inmiddels beleidsregels vastgesteld die ook zo overgenomen kunnen worden.

De vraag is dus: waarom vindt Van Zanen, verantwoordelijk portefeuillehouder, het niet nodig om de bepaling tegen woonoverlast in de APV op te nemen? Is dat omdat “Handhaving” een argument wil hebben om niet handhavend op te hoeven treden (“wij hebben helaas geen bevoegdheden”) of is dat omdat Van Zanen vindt dat het met woonoverlast in Utrecht wel meevalt?