Kees van Oosten - "Europa en zijn hoofdstad lijden nu dezelfde pijn die het Midden-Oosten elke dag voelt", aldus Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Als het aan onze regeringsleiders ligt zijn de aanslagen in Parijs en Brussel nog maar het begin en kunnen we die ook in Utrecht tegemoet zien. 

Onze veiligheid zal er namelijk niet beter van worden zolang onze regeringsleiders terroristische acties verklaren uit ideologische, religieuze en psychologische motieven. Volgens de AIVD zou het terroristen gaan om het bereiken van veranderingen die de maatschappij in overeenstemming brengen met hun radicale ideologie en religie. Een verklaring die weinig uitzicht biedt op een verstandig beleid en in feite neerkomt op de opvatting van Wilders, namelijk dat de Islam of een variant daarvan de oorzaak is.

Dat allochtone jongeren in Europa betrokken raken bij terroristische acties wordt ook vaak verklaard door te wijzen op mislukte integratie. Preventie moet er dan op gericht zijn allochtone jongeren hun school af te laten maken (desnoods door ze tot hun 23e te dwingen naar school te gaan), niet teveel bij elkaar te laten wonen (sloop van flats in Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland), goed in de gaten te houden en streng te handhaven. In Utrecht hebben we van dat beleid het nodige meegemaakt: veel camera's op straat, samenscholingsverboden, mosquito's, preventief sluitingsuur voor Marokkaans theehuis.  

Amnesty International zit waarschijnlijk veel dichter bij de waarheid. "Terrorisme vindt vaak een voedingsbodem in grote armoede en onrecht, die zouden door hulp en ontwikkeling verbeterd kunnen worden". Amnesty wijst er ook op dat terroristen vaak hoger opgeleid zijn. Er zou, nog steeds volgens Amnesty, ook niet zijn gebleken dat het om mannen en vrouwen gaat die psychisch iets mankeren. 

Erg moeilijk is het niet te bedenken wat met name allochtone jongeren in Europa er toe kan brengen hun toevlucht te nemen tot terrorisme: de discriminatie waar zij zelf aan blootstaan werkt in de hand dat zij zich solidair voelen met bijvoorbeeld Palestijnen, Syriërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Pakistani, Libiërs, Berbers die het slachtoffer zijn van onderdrukking en terreur waar het Westen niets tegen doet, zelf bij betrokken is of die het zelf organiseert en uitvoert.

Volken die zich van het kolonialisme hebben bevrijd worden geteisterd door corrupte elites en dictators die doorgaans door het Westen aan de macht zijn geholpen, in het zadel worden gehouden (en zo nodig vervangen) om het rijke Westen te helpen aan goedkope olie en grondstoffen en om westerse multinationals ter wille te zijn. Slagen die dictators er zelf niet in zich te handhaven, dan schiet het Westen militair dan wel paramilitair te hulp om de oppositie de kop in te drukken. Met voornamelijk burgerslachtoffers als gevolg.

Vluchtelingen die proberen te ontkomen aan de ellende die het Westen in hun land heeft teweeggebracht mogen van onze regeringsleiders verdrinken in zee, tegengehouden worden door prikkeldraadversperringen of teruggestuurd worden naar landen die betaald worden om ze op te sluiten in concentratiekampen. Tegen dat beleid wordt ook hier te lande nauwelijks geprotesteerd, want de opvatting dat je van rijke landen toch niet kan verwachten dat zij armen en ontheemden toelaten is vrij algemeen. Dat moeten de arme regio's maar doen rond de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. 

Wie echt wil weten wat met name allochtone jongeren motiveert die zich met terreur inlaten zou met de mogelijkheid rekening moeten houden dat dat vergelding is. Vergelding omdat zij gediscrimineerd worden en omdat zij ons de pijn willen laten voelen die, zoals Mogherini zei, de mensen in het Midden-Oosten elke dag voelen. Wij, Europese burgers, staan immers onze overheid toe te discrimineren, niet tegen discriminatie op te treden en bovendien met geweld huis te houden in het Midden-Oosten, vluchtelingen terug te sturen naar armoede- en oorlogsgebieden en massaal te laten verdrinken op zee.

Door terreur te verklaren uit vergelding wordt die niet goed gepraat, maar het wordt wel duidelijk wat gedaan moet worden om terreur echt tegen te gaan en daarmee onze veiligheid en niet te vergeten die van de mensen in het Midden-Oosten te bewerkstelligen.