Kees van Oosten - STIL is een Utrechtse solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning. In noodsituaties zoekt STIL naar opvangplekken bij particulieren en wordt medische- en juridische hulp geboden. En dat is heel erg nodig. STIL staat voor Stichting Illegalen Utrecht.

Naar aanleiding van een klacht van de Protestantse Kerk Nederland kwam het Europees Comité voor Sociale Rechten eind vorig jaar tot de uitspraak dat Nederland het basisrecht schendt op voedsel, kleding en onderdak door illegalen op straat te zetten en aan hun lot over te laten.

Het beleid van de Nederlandse regering is dat de komst van vluchtelingen naar Nederland moet worden afgeremd door een afschrikwekkend onmenselijke behandeling. Dat is overigens geen beleid van Teeven, maar van een ruime meerderheid van politieke partijen. Het siert de gemeente Utrecht dat het geen uitvoering geeft aan dat onmenselijke vluchtelingenbeleid. Sinds 2007 krijgt STIL subsidie van de gemeente. 

Om als vluchteling erkend en toegelaten te worden moet sprake zijn van vervolging in het land van herkomst. Grote armoede in het land van herkomst geldt niet als reden om als vluchteling te worden toegelaten. Mensen die naar Europa vluchten om aan de hongerdood te ontkomen worden gezien als profiteurs die misbruik maken van onze gastvrijheid. Die worden zoveel mogelijk geweerd.

Volgens de UNHCR en Migreurop, een Europees-Afrikaans netwerk van migrantenorganisaties, laten elk jaar duizenden vluchtelingen het leven als zij in gammele bootjes proberen de Middellandse Zee over te steken of de Canarische eilanden te bereiken. Paus Franciscus noemde de Middellandse zee een enorm kerkhof. Spaanse onderzoeksjournalisten als Hidalgo spreken van de recente Europese holocaust.

Als ontberingen, het hoge risico in de golven te verdwijnen of weer terug te worden gestuurd mensen er niet van weerhoudt de overtocht te wagen, dan moet de nood in de landen van herkomst wel erg hoog zijn. Voor het vluchtelingenbeleid zou het niet uit mogen maken of mensen met de dood worden bedreigd door vervolging of door honger en ontbering.

Wat het buitensluiten van vluchtelingen extra wreed maakt is dat de armoede in landen van herkomst in hoge mate het gevolg is van modern kolonialisme. Vruchtbare grond wordt opgekocht onder andere door Europese bedrijven. Mensen worden verdreven door winning van grondstoffen en olie bijvoorbeeld door de Shell. De zee langs de Afrikaanse westkust wordt industrieel leeggevist onder andere door de Europese vissersvloot. 

Hulp aan vluchtelingen die hier "illegaal" zijn, zoals STIL dat doet, is dus goedbeschouwd een (bescheiden) compensatie voor wat wij (nog steeds) aan natuurlijke rijkdommen uit arme landen weghalen. Voor wie wat wil doen ligt hier dus een kans dichtbij huis. Steun het werk van STIL (www.stil-utrecht.nl).