Kees van Oosten - Burgemeester Dijksma voerde twee redenen aan om de vragen niet te hoeven beantwoorden die door EénUtrecht gesteld waren over de buitensporige- en zinloze handhaving tegen een horeca-ondernemer begin 2019.

Zijn zaak werd gesloten en bleef een jaar gesloten omdat er een verschil was tussen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de horecavergunning. Een van de drie vennoten had zich uit laten schrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dat was niet aan de dienst Vergunningen doorgegeven.

Toen dat bij controle bleek, liet de uitgetreden vennoot zich gemakshalve opnieuw bij de Kamer van Koophandel inschrijven, zodat beide inschrijvingen weer met elkaar klopten. Maar toen waren de rapen helemaal gaar. De zaak werd op last van burgemeester Van Zanen gesloten en pas een jaar later kregen de overgebleven twee vennoten weer een vergunning. Een jaar huur betalen en geen omzet kunnen maken: een straf van pakweg 100.000 euro.

Waarom vond Dijksma dat ze niet op de vragen van EénUtrecht hoefde te antwoorden? Daar gebruikte ze twee klassieke smoesjes voor.

De eerste smoes was dat het hier om een individueel geval ging. Klopt, maar wat dan nog? Sinds wanneer is het de gemeenteraad verboden om zich met een individueel geval in te laten? Als dat individu daar geen bezwaar tegen heeft en zelf de raadsleden vraagt (of door zijn raadsman laat vragen) om de burgemeester ter verantwoording te roepen, wat is er dan tegen om het daar tijdens de raadsvergadering over te hebben? Inderdaad, niets. Gewoon een smoesje van Dijksma om zich van de vragen van EénUtrecht af te maken omdat ze geen redelijk antwoord heeft.

De tweede smoes was dat de zaak onder de rechter is. Ook al een gebruikelijke smoes om niet op vragen in te hoeven gaan. Waarom zou de burgemeester niets over een zaak mogen zeggen als die onder de rechter is? Waarom eigenlijk? De zitting bij de rechtbank was openbaar, de zitting bij de Raad van State is openbaar, het door Juridische Zaken opgestelde verweerschrift, daar is niets geheim aan. Waarom wil Dijksma zelfs niet aan de raadsleden vertellen wat haar verweer bij de Raad van State is? En waarom wordt aan raadsleden de mogelijkheid onthouden om daar een mening over te geven? Kortom, gewoon ook al een doorzichtige smoes om niet op vragen van raadsleden in te hoeven gaan.

Oh ja, Dijksma voerde ook aan dat de rechtbank de gemeente in het gelijk had gesteld. Wat een argument! Al die ouders in de toeslagenaffaire kregen ook ongelijk bij de rechter en daarna ook weer bij de Raad van State. Lijkt mij juist een extra reden voor raadsleden om zich met zo'n zaak te bemoeien.

De weigering van Dijksma om zich tegenover de gemeenteraad te verantwoorden en het feit dat raadsleden zich op zo'n makkelijke manier laten afschepen, betekent dat raadsleden niet kunnen doen waar ze voor gekozen zijn: het opkomen voor en vertegenwoordigen van burgers. Wat stelt democratie voor als de gemeenteraad zich niet mag bemoeien met de wat de dienst Handhaving burgers en (vooral kleine) ondernemers aandoet, waardoor ze jaren moeten procederen en financieel kapot gaan?