Kees van Oosten - Het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente wordt gesierd met de pakkende titel Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Deskundigen en adviesbureaus hebben er zo te zien een hoop werk aan gehad (en daar gaat het natuurlijk voornamelijk om), maar het gaat de verkeersproblemen niet oplossen en de luchtverontreiniging zal er niet minder van worden. 

Het plan komt er in grote lijnen op neer dat er in de stad meer files en oponthoud komen doordat er op de doorgaande wegen door de stad wordt geknepen. Wie van de ene plek in de stad naar de andere plek in de stad wil met de auto zal daardoor vaak op de Ring (A2, A12, A27, NRU) aangewezen zijn. 

Er zullen wel automobilisten zijn die met mooi weer, als ze voldoende tijd hebben en voldoende sportief zijn, besluiten om dan maar de fiets te nemen, maar de meeste automobilisten zullen besluiten om dan in hemelsnaam maar een heel stuk om te rijden, over de snelwegen. Per saldo is het gevolg dat er aanzienlijk meer kilometers gemaakt zullen worden. 

Dat er maar weinig automobilisten zullen zijn die door dit gedwongen omrijden besluiten de auto te laten staan blijkt uit het grafiekje. Door het Slimme route plan neemt het aandeel autoverkeer af met niet meer dan 2%: van 42% naar 40%. Dat betekent natuurlijk niet dat het autoverkeer tussen 2015 en 2020 niet verder toeneemt. Het hoogste ideaal van het stadsbestuur is immers dat Utrecht de snelst groeiende gemeente van Nederland blijft.

Grafiek 2015 met en zonder SRSR

Meer kilometers door omrijden betekent meer herrie en luchtverontreiniging op de snelwegen. Nu al wordt een groot deel van de luchtverontreiniging in de stad veroorzaakt door het verkeer op de snelwegen. Dat gaat dus dankzij dit mobiliteitsplan verder toenemen. Arme bewoners langs de A12 en de NRU. Wat ook door al dat omrijden en die extra kilometers gaat toenemen is de uitstoot van CO2 (klimaat).

Wat lang niet iedereen zich realiseert is dat het extra gebruik van de RING, dat door dit mobiliteitsplan in de hand wordt gewerkt, dankbaar door minister Schultz zal worden aangegrepen om de verbreding van de A27 door te drukken. De minister beweert dat die nodig is omdat het verkeer dat van de A27 gebruik maakt sterk groeit. Met dit mobiliteitsplan gaat wethouder Van Hooijdonk zorgen dat de minister gelijk krijgt. 

Het afknijpen van het autoverkeer dat dwars door de stad van de ene wijk naar de andere wijk gaat heeft niet alleen tot gevolg dat automobilisten over de RING gaan omrijden, maar ook dat ze steeds meer in de stad in de file staan. Dat is niet alleen erg irritant, maar bovendien erg slecht voor de luchtkwaliteit. Optrekken, stilstaan, optrekken, stilstaan maakt de lucht erg vies. Kortom, de wethouder en haar deskundigen maken de lucht opnieuw (milieuzone!) alleen maar viezer. 

Wat moet er dan gebeuren? De meest voor de hand liggende oplossing is en blijft het doseren bij de invalswegen. Wie per se vanuit de regio en het land de stad in wil moet je flink laten wachten als ze van de snelweg afkomen. Dan leren ze van zelf om met het OV te komen. Dagelijks rijden er ruim 400.000 auto's de stad in en uit (Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008). Die verpesten de lucht, niet de Utrechters die zich binnen de stad van de ene plek naar de andere bewegen.

De uitvoeringskosten van het Slimme route plan zijn enorm, het verkeer in de stad loopt vast en de lucht wordt er viezer van. Het doseren bij de invalswegen kost niets: je hoeft alleen de verkeerslichten maar anders af te stellen.