Kees van Oosten - Jarenlang was hij een kritisch en gevreesd kamerlid (SP). Tot hij wethouder in Utrecht werd. Toen begon hij zich te gedragen als een van de vele woordvoerders van de gemeente die altijd komen met dezelfde boodschap: wat de gemeente doet is wel gedaan. Op het college, de raad en de  ambtelijke dienst valt niets aan te merken. 

Wethouder Paulus Jansen gooit er nog een schepje bovenop. Het bestemmingsplan Bijenkorf wordt door de Raad van State voor de tweede keer afgekeurd ("vernietigd"). De reactie van wethouder/woordvoerder Jansen is: de besluitvorming heeft aan alle eisen voldaan. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet onderbouwing in orde zijn, die was een beetje laat maar wel in orde. 

Even voor de volledigheid. Het begon ermee dat de gemeente de opdracht van de Raad van State kreeg zijn huiswerk over te doen. Dat heet in het juridisch jargon "bestuurlijke lus". Het besluit werd niet meteen vernietigd, maar de gemeente kreeg de kans om het te herstellen. Die kans liet de gemeente lopen door nauwelijks in te gaan op de niet malse kritiek van staatsraad mevrouw Simons-Vinck. Het gevolg was dat de Raad van State het bestemmingsplan alsnog vernietigde en de verbouwing van de Bijenkorf stil kwam te liggen.

Amper een maand later werd het vrijwel ongewijzigde bestemmingsplan opnieuw aan de gemeenteraad voorgesteld, die het, zoals gewoonlijk, kritiekloos vaststelde. Op het CDA en ChristenUnie na, die tegen stemden. Het werd kerst, ruim een half jaar was verstreken en al die tijd lag de verbouwing stil. De gemeente stelde zich op het standpunt: we wachten rustig af wat de Raad van State bij de tweede (eigenlijk de derde, zie de bestuurlijke lus) poging gaat beslissen. En als het dan weer fout gaat, proberen we het desnoods nog een keer. Dat al die tijd de bouw stil lag en stil zou blijven liggen raakte de gemeente kennelijk niet. 

Omdat Corio al veel langer zaken doet met de gemeente en de gemeente kent van haver tot gort, besloot Corio er door onderhandeling met PMT (Pensioenfonds Metaal die het gebouw aan Bijenkorf verhuurt) uit te komen. Corio en PMT sloten een deal: PMT zou mee betalen aan de parkeerplaatsen die Corio realiseert, waarop Corio zijn beroep zou intrekken. Vaak blijkt dat private partijen zich verantwoordelijker gedragen dan de overheid die het immers rustig op zijn beloop laat. Nadat Corio zijn beroep had ingettrokken mocht de bouw van de Raad van State hervat worden, vooruitlopend op de einduitspraak.

Het eind van het liedje is dat de Raad van State het bestemmingsplan opnieuw vernietigd heeft, maar, zoals dat heet 'de rechtsgevolgen in stand laat'. Wat betekent dat de bouw toch afgemaakt mag worden. Weliswaar klopte de onderbouwing van het plan nog steeds niet en werden het Wijk C komitee en de SSLU in het gelijk gesteld, maar de Raad van State moet hebben gedacht: als we de gemeente het huiswerk weer over laten doen komt er geen eind aan en zitten we hier over een half jaar weer. Zo gaat dat maar al te vaak in het bestuursrecht.

Het is goed te weten dat het Wijk C komitee nog een poging heeft gedaan om, net als Corio, tot een vergelijk te komen, maar dat Paulus Jansen weigerde daar aan mee te werken. Wijk C komitee toonde zich namelijk bereid, net as Corio, haar beroep in te trekken als de gemeente PMT zou weten te bewegen meer fietsparkeergelegenheid te realiseren. Paulus Jansen had dus een vergelijk kunnen bewerkstelligen waardoor een einde zou zijn gekomen aan de slepende procedure en de bouw veel eerder had kunnen worden hervat. 

In plaats van namens de gemeente zijn excuus aan te bieden over de knullige en onverschillige wijze waarop de gemeente dit bestemmingsplan heeft voorbereid, vastgesteld en verdedigd, waardoor de bouw nodeloos 8 maanden heeft stil gelegen en PMT en de Bijenkorf grote financiële schade hebben geleden, roept wethouder/woordvoerder Paulus Jansen (SP): de gemeente heeft het goed gedaan. De schade zou wel eens nog veel groter kunnen zijn dan die van PMT en de Bijenkorf, die niet door de gemeente wordt vergoed.

Immers, de animo voor bedrijven om in een vestiging in Utrecht te investeren zal er door de Bijenkorf uitspraak niet groter van worden. Het feit namelijk dat de gemeente een bouwvergunning verleent blijkt in het geheel geen garantie te zijn dat je ook kan gaan bouwen. Er hoeft maar iemand naar de Raad van State te lopen en de bouw wordt stil gelegd omdat de gemeente zijn werk niet goed blijkt te hebben gedaan. Paulus Jansen zou orde op zaken moet stellen in plaats van recht te praten wat krom is.