Kees van Oosten - Terwijl er al vele jaren door gezaghebbende instanties wordt aangedrongen op een drastische beperking van ons energiegebruik, besluit de Utrechtse gemeenteraad tot de aanleg van nog een grote parkeergarage (ca. 800 parkeerplaatsen) in het centrum van de stad. Naast het station, onder het Jaarbeursplein. Kosten 50 miljoen. Korte tijd nadat het plan voor de Megabioscoop werd vastgesteld, inclusief 495 parkeerplaatsen. Ook al op loopafstand van het station en OV-terminal. 

Wat weinig mensen zich schijnen te realiseren is dat het auto- en vrachtverkeer goed is voor ca. 40% van de totale CO2-uitstoot in Utrecht. Uit berekeningen van de gemeente blijkt dat niet, maar die gaan niet verder dan het jaar 2011. Bovendien zijn die zoals wij allemaal weten bijzonder geflatteerd. 

De CO2-uitstoot door auto- en vrachtverkeer wordt berekend op basis van het geschatte aantal verreden kilometers per dag. De meest 'recente' raming daarvan dateert uit 2010. Voor de jaren daarna is uitgegaan van hetzelfde aantal kilometers. In 2010, 2011 en 2012 zouden er dagelijks 2.605.608 km per dag in Utrecht afgelegd zijn. Ruim twee en een half miljoen per dag dus. 

Volgens berekeningen in 2006 zouden dat er echter 4.138.499 zijn geweest. Ruim vier miljoen dus. Net als bij de berekening van de luchtkwaliteit wordt het aantal auto- en vrachtkilometers in Utrecht dus met het jaar verder omlaag gerekend. Een afname dus in vier jaar van 37%, terwijl Utrecht een groeiende stad. Wie het gelooft mag het zeggen.

Ondanks het gebruik van aanzienlijk geflatteerde kilometercijfers en ondanks de recessie was de totale CO2-uitstoot in 2011 volgens de gemeentelijke berekeningen hoger dan in 2008. Wat die in 2012, 2013 en 2014 was, daar heeft de gemeente nog geen berekeningen voor gemaakt. Dat boeit de gemeente kennelijk niet.

Het enige wat de gemeente doet qua klimaatbeleid is het mondjesmaat stimuleren van warmte isolatie. Erg veel haalt dat niet uit. In 2008 was de CO2-uitstoot door warmte 85.649. In 2011 was dat opgelopen tot 103.337. Een toename ten opzichte van 2008 met 20%. 

De gemeente beweert al enige jaren ernaar te streven van Utrecht een 'klimaatneutrale' stad te maken. Dat zou in 2030 het geval moeten zijn. Dat is gelukkig nog ver weg zullen de raadsleden gedacht hebben toen ze vorige week besloten nog even wat extra parkeervoorzieningen te treffen onder het Jaarbeursplein. GroenLinks (jawel) en de SP stemden voor. Wie zich zorgen maakt over het klimaat kan daar dus 18 maart maar beter niet op stemmen.