Kees van Oosten - Toen wethouder Lot van Hooijdonk twitterde dat de lucht in Utrecht 30% schoner zou worden door het weren van 2% van de auto's vroeg ik haar om die bewering in een openbaar debat te komen verdedigen.

Dat durfde de wethouder niet en daarom vond het debat niet plaats. Ik kreeg wel een briefje van haar met een bijlage, waaruit inderdaad bleek dat zij maar wat geroepen had.

Op 9 januari beweerde het GroenLinks-raadslid Monique Bollen "In Utrecht weren we vanaf 1 januari 2015 diesels van voor 2001 uit de binnenstad. Door twee procent van de auto's te weren wordt de emissie door wegverkeer 30 procent minder". Bollen wist dat haar partijgenoot Van Hooijdonk de bewering niet waar had kunnen maken en daar geen debat over durfde aan te gaan. 

Monique Bollen wist bovendien dat diesels van voor 2001 helemaal niet vanaf 1 januari 2015 worden geweerd. Eerst moet het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) door de minister worden gewijzigd. En of de milieuzone daarna wél wordt ingevoerd is niet zeker want tegen het besluit wordt beroep ingesteld. Onder andere door de SSLU, die vindt dat het een kostbare symboolmaatregel is, bedoeld om de maatregelen die wél effectief zijn niet te hoeven nemen (terugdringen autoverkeer).

Op 23 januari vroeg ik Monique Bollen om haar bewering in een openbaar debat te komen verdedigen. Ze mailde terug of ik haar even wilde bellen. Even dacht ik: misschien is Monique minder bang uitgevallen dan haar partijgenoot wethouder Lot van Hooijdonk. Maar, nee hoor. Ze hadden het er in de fractie over gehad en het leek de fractie beter een debat uit de weg te gaan. Ze had geen zin om zich in een openbaar debat de oren te laten wassen. 

In de vorige raadsperiode heb ik ook eens geprobeerd Peter van Corler tot een debat te verleiden. Anders dan Lot en Monique nam hij niet eens de moeite om terug te mailen. Ook het afdelingsbestuur heb ik wel eens benaderd, maar dat besloot ook om maar niet te reageren. 

De fractie van GroenLinks vond het wél een goed idee om mij door de rechter te laten verbieden ooit nog iets te schrijven over rapporten die door de luchtkwaliteitsdeskundigen van de gemeente zijn of worden opgesteld. De SP en LU vonden dat de gemeente daar haar steun niet aan zou moeten geven. GroenLinks vond van wel (net als D66). De rechter weigerde uiteraard het verbod. We leven tenslotte niet in Rusland.

Overigens, het feit dat Lot van Hooijdonk en Monique Bollen een debat over de milieuzone uit de weg gaan omdat ze bang zijn in zo'n debat af te gaan is het beste bewijs dat zij ook vinden dat de milieuzone voor personenwagens niet te verdedigen valt.