Kees van Oosten - Sinds 2018 staat in de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht dat elke boom die gekapt wordt, moet worden gecompenseerd door het planten van een nieuwe boom. Bij voorkeur nabij de locatie waar de boom staat die gekapt wordt en desnoods elders in de stad. Dat is om er voor te zorgen dat het aantal bomen in Utrecht minimaal gelijk blijft. 

Om 95 bomen te kunnen kappen bij het sportpark Vechtzoom (in verband met een nieuwe indeling) besloot de gemeente dat er een aantal bomen ter plekke zouden worden vervangen en 40 elders, namelijk 4 km (!) verderop op het Attleeplantsoen langs de M.L. Kinglaan. De gemeente had nagelaten te onderzoeken of de herplant nabij het sportpark kon plaatsvinden.

Erger is dat die 40 bomen die ter compensatie op het Attleeplantsoen zouden worden geplant er al bleken te staan, terwijl het besluit (kapvergunning/compensatie) nog niet vaststaat. Dat bleek vanochtend (22 oktober) tijdens de behandeling door de Raad van State van het hoger beroep dat door de Utrechtse Bomenstichting was ingesteld tegen de kap van die 95 bomen in het sportpark Vechtzoom.

De Utrechtse Bomenstichting vertrouwde die zogenaamde compensatie op het Attleeplantsoen niet en ging daags voor de zitting even ter plaatse kijken. En inderdaad, de bomen die zogenaamd zouden worden geplant als compensatie stonden er allemaal al. Dat gaf de gemeente ter zitting ook toe. Volgens de gemeente ter zitting waren die er begin 2020 alvast geplant. 

Dat die 40 alvast maar waren geplant, valt nergens uit de stukken op te maken die de gemeente naar de rechtbank en daarna naar de Raad van State heeft gestuurd. De gemeente heeft dus zowel bij de rechtbank als de Raad van State de bedrieglijke voorstelling van zaken gegeven dat die zouden worden geplant binnen drie jaar (zoals de APV voorschrijft). 

Volgens de gemeente zouden die 40 compenserende bomen begin 2020 zijn geplant. De Utrechtse Bomenstichting heeft echter aanwijzingen dat ze veel eerder zijn geplant en in feite dienden ter vervanging van de 192 bomen die langs de M.L. Kinglaan zijn gekapt voor de aanleg fly-over/reconstructie M.L. Kinglaan (voltooid in 2013). 

Hoe de gemeente omgaat met de in 2018 ingevoerde herplantplicht is nu wel duidelijk: als de kap van bomen moet worden gecompenseerd, wordt gekeken waar recentelijk bomen zijn geplant en beweert de gemeente ijskoud dat die alvast waren geplant om de kap te compenseren van een vergunning die nog moet worden verleend en nog niet vaststaat. 

Kortom, we worden ronduit bedrogen.