Kees van Oosten - Bij inspraak wordt doorgaans aan bewoners verteld dat de plannen al vaststaan en dat er hooguit wat vragen over gesteld kunnen worden. Bewoners denken dan: dat hou je toch niet tegen. Ze doen niet eens meer een poging, zodat het college tevreden aan de gemeenteraad kan rapporteren dat de bewoners zijn geconsulteerd en dat er nauwelijks bezwaren waren.

Zo gaat het ook bij het project Cremerstraat Fietsstraat. Er zijn nog een paar bewoners die zich er duidelijk tegen uitspreken. Maar daar kan je niet de conclusie aan verbinden dat 'de' bewoners geen bezwaar hebben. 'De' bewoners van de Cremerstraat laten zich immers niet meer horen, want 'je houdt het toch niet tegen'.

Om verschillende redenen is die rood geasfalteerde fietsstraat door de Cremerstraat een slecht idee. De Cremerstraat is nu nog een rustige woonstraat waar ook kleine kinderen veilig buiten kunnen spelen. Ze kunnen ook veilig oversteken om in het groen aan de overkant te spelen. De Cremerstraat is in de eerste plaats belangrijk voor de bewoners zelf.

Dat gaat radicaal veranderen door de fietsstraat: grote aantallen fietsers uit Leidsche Rijn passeren dan met grote snelheid (dankzij het asfalt) richting stadscentrum en omgekeerd. Hoe dat gaat weet ik uit eigen ervaring. Je hoeft op de Amsterdamsestraatweg maar een stap op het fietspad te zetten en je ligt eronder. Veilig buitenspelen op de Cremerstraat is er dan echt niet meer bij.

Wat veel bewoners niet begrijpen is waarom die snelle fietsroute niet op de Vleutenseweg wordt aangelegd, een weg met een uitgesproken publieke functie met wat winkels en restaurants. Fietsers zouden de Vleutenseweg als een hoofdroute moeten opeisen en zich niet moeten laten verbannen naar een woonstraat achteraf. Maak het autoverkeer op de Vleutenseweg maar ondergeschikt aan het fietsen en laat de Cremerstraat met rust.

Wat veel bewoners ook niet begrijpen is waarom dat asfalt nodig is. Het is zo milieu-onvriendelijk als de pest. Een stad die beweert zich druk te maken over CO2 en klimaat moet juist zo min mogelijk asfalt aanleggen. Straatstenen gaan honderden jaren mee, asfalt moet regelmatig vernieuwd worden en daar is veel energie voor nodig. Fietsers zijn niet van koek en kunnen best over straatstenen fietsen. Ook de Fietsersbond mag wel eens aan het klimaat denken.

Gelet op de voor hand liggende bezwaren en het voor de hand liggende alternatief (Vleutenseweg) is de fietsstraat door de Cremerstraat pure geldsmijterij. Wat je niet allemaal voor een miljoen kan doen als je het fietsen aantrekkelijker wil maken. Laat de  gemeente eerst zorgen voor voldoende fietsklemmen in de hele stad. En veilige oversteekplaatsen: verhoogd met voorrang, waar je als fietser niet tien minuten in de uitlaatwalm hoeft te wachten.

Zo'n rood geasfalteerde fietsstraat is leuk voor stadspromotie ('Utrecht fietsstad'), het betekent weer werk voor de dienst Stadsontwikkeling en politieke partijen kunnen er goeie sier mee maken, maar dat weegt niet op tegen de enorme kosten, het milieu en de belangen van de bewoners. Laat die fietsers maar lekker over de Vleutenseweg rijden.