Kees van Oosten - Ga een half uurtje op het Vredenburg staan en zie hoe grote aantallen fietsers meer bezig zijn met hun smartphone dan met fietsen. Het is onthutsend.

In 2012 raakten 350.000 fietsers in Nederland gewond. Daarvan overleden er 200. Jongeren van 12-13 jaar en 60 plussers zijn relatief vaak bij een fietsongeluk betrokken. Omdat 60 plussers niet zoveel fietsen en wél vaak bij een fietsongeluk betrokken zijn is er in hun geval dus sprake van een verhoogd risico.

Het merendeel van de fietsongevallen (61%) zijn zogenaamde "eenzijdige ongevallen", ongevallen waarbij geen gemotoriseerde verkeersdeelnemer betrokken is. In 23% van de ongevallen is een botsing tussen de fietser en een voetganger de oorzaak van het ongeval, in 11% van de ongevallen een botsing met een andere fiets of brom- snorfiets en in 6% van de ongevallen botsing met een obstakel (paaltje of een stoeprand). Kleine kinderen krijgen nogal eens de voetjes tussen de spaken, wat tot hele nare en gecompliceerde botbreuken kan leiden.

Het werkelijk aantal ongevallen waar fietsers en voetgangers bij betrokken zijn is waarschijnlijk hoger, want van lang niet alle ongevallen wordt melding gemaakt. Een pilot in Friesland wees uit dat veel ongevallen de registratie niet halen, zelfs niet van de fietsers en voetgangers die door de Eerste Hulp behandeld moesten worden.

Aannemelijk is dat het aantal fietsers- en voetgangersongevallen toeneemt doordat het fietsen sterk gestimuleerd wordt zonder dat er meer veiligheidsvoorzieningen getroffen worden. De Fietsersbond en de meeste gemeenten (waaronder Utrecht) spannen zich wel in voor snelle hoofd- en doorfietsroutes, maar niet voor meer veiligheid van de fietser en de voetganger. De e-bike blijkt voor veel ongelukken te zorgen omdat er modellen zijn die een snelheid kunnen bereiken van 45 km/uur, wat nog eens clandestien kan worden opgevoerd.

Wat de kans op ongevallen nog eens extra doet toenemen is dat steeds meer fietsers niet alleen mobiel bellen tijdens het fietsen, maar ook zitten te internetten tijdens het fietsen. Een gevaar voor zichzelf (dat is tot daar aan toe), maar ook voor andere fietsers en voor voetgangers. Onderzoek van het SWOV wijst uit dat zulke smartphonefietsers niet alleen vaker door rood rijden, zich niets van zebrapaden aantrekken en tegen de toegelaten rijrichting inrijden, maar ook zwalken en midden op het fietspad rijden of ver van de stoeprand rijden. Kortom: niet zo erg sociale fietsers.

In ongeveer 9% van de ongevallen waarbij een fietser betrokken is is sprake van het gebruik van mobiele telefoons. Het CDA heeft er al eens op aangedrongen het gebruik ervan op de fiets te verbieden en strafbaar te stellen. De gemeente van Utrecht zou kunnen beslissen alvast een verbod op te nemen in de APV.