Kees van Oosten - De gemeente en Energiebedrijf Eneco houden de bewoners van de Galjoenstraat, de Cremerstraat en het Cremerplein voor het lapje, door de plannen voor het kappen van 150 bomen, ondanks de bezwaren van de bewoners, gewoon door te drukken.

Als je de 'bomenbalans' moet geloven die de gemeente bekend heeft gemaakt, hoeven er 'slechts' 58 bomen te worden gerooid in verband met de vernieuwing van de warmteleiding op de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerpark. Eneco heeft echter een kapvergunning gevraagd en gekregen voor 150 bomen.

De link naar de bomenbalans kun je hier vinden.

Die bomenbalans is gedateerd 11-8-2015. De kapvergunning voor 150 bomen is verleend op 7 oktober. Waarom een kapvergunning gegeven voor 150 bomen als er 'maar' 58 bomen gekapt hoeven te worden? Hier klopt iets niet. 

In het dossier 'Eneco-bomenkap' klopt meer niet. In de kapvergunning staat dat Eneco naar alternatieven gekeken heeft (ook alternatieven buiten de 'parkzone'). Dat wordt echter door de projectleider van Eneco ontkend en is overigens uiterst onwaarschijnlijk.

In de kapvergunning staat ook dat Eneco bomen zal hebben teruggeplant vóórdat Prorail aan de gang gaat met de spoorverdubbeling, waarbij nog eens ruim 100 bomen worden gekapt (volgens de 'bomenbalans'). Prorail gaat echter op 1 januari 2017 aan de gang, maar volgens de aan de Eneco-kapvergunning verbonden voorschriften hoeft Eneco pas uiterlijk eind 2017 bomen teruggeplant hebben.

Lang niet alle bomen worden teruggeplant. Volgens de kapvergunning worden van de 150 bomen slechts 48 bomen teruggeplant. Voor de rest moet Eneco de gemeente financieel compenseren. Maar daar hebben de bewoners hun bomen niet mee terug. Er staat overigens niet wát Eneco moet betalen, dus die financiële compensatie daar kan Eneco heel makkelijk onderuit. 

In de toelichting bij de Eneco-kapvergunning staat dat Eneco de vernieuwing naar voren gehaald heeft om de bewoners tegemoet te komen. Die vernieuwing zou eigenlijk pas over vijf tot tien jaar nodig zijn. De vraag is echter wat het in tijd en last uitmaakt of eerst Eneco aan de gang gaat en daarna Prorail of omgekeerd. De bewoners worden dus helemaal niet tegemoetgekomen.

Overigens, als Eneco zich door het belang van de bewoners zou laten leiden, dan zou Eneco er mee in hebben gestemd even met kappen te wachten totdat het bezwaar van ruim 159 bewoners behandeld is. Maar Eneco wil niet wachten en dus moeten de bewoners naar de rechter voor een voorlopige voorziening. De zitting is 1 december om 10.45 uur. 

Kortom, het is weer een dossier van doordrukken en misleiden. Het belang van de bewoners staat zogenaamd voorop, maar als ze bezwaar maken, proberen de gemeente en Eneco de plannen door te drukken door met kappen niet op de behandeling van het bezwaar te wachten.