Kees van Oosten - Bijna 125.000 Utrechters hebben een migratieachtergrond (35%), aldus de Utrecht Monitor. Hoewel bij de gemeente kennelijk nauwkeurig bekend is of Utrechters een migratie-achtergrond hebben of niet, beweert burgemeester en wethouders in een wob-besluit van 4 juli 2018 dat bij het personeelbestand van de gemeente dat niet bekend is omdat het niet valt na te gaan.

Dat is dus kennelijk niet waar. Het valt wél na te gaan, maar het college wíl het niet nagaan. In het wob-verzoek werd met name gevraagd aan te geven het percentage werknemers met een migratie-achtergrond in de hogere salarisschalen (10 en hoger) en bij afdelingen die belast zijn met toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid. 

Het college schrijft in het wob-besluit: “wij hebben een andere keuze gemaakt, namelijk om de inclusieve organisatie te bevorderen met een aanpak waarin vier sleutelprincipes leidend zijn. Hierover kunt u meer lezen in de raadsbrief van 10 oktober 2017".

Helaas staan die vier sleutelprincipes daar niet in. Wat er wel in staat is dat van de twee laatste lichtingen trainees werkzaam bij de gemeente 30 en 40% een bi-culturele achtergrond heeft. Kennelijk wordt dat dus wél bijgehouden. Kortom, de gemeente wil niet afgerekend worden op het aandeel medewerkers met bi-culturele achtergrond.  Dat zou dus wel eens behoorlijk tegen kunnen vallen.

“Inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand van overheidsorganisaties en de ontwikkeling daarin vormen een eerste stap in het bevorderen van een productieve en herkenbare overheid” aldus de Kennisbank Openbaar bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die eerste stap moet dus door het college in Utrecht nog gezet worden. Interessant is een tabel op die site waaruit blijkt dat bij de gemeente Utrecht niet meer dan 6% een niet-westerse migratie-achtergrond heeft. Toch benieuwd waar de Kennisbank die cijfers vandaan haalt, want het college beweert dat het die niet bijhoudt omdat het niet valt na te gaan. 

De vraag of de samenstelling van het personeelbestand (juist ook in de hogere salarisschalen van de gemeente!) een goede afspiegeling is van die van de bevolking van Utrecht is niet alleen relevant uit een oogpunt van rechtvaardigheid, maar is ook belangrijk ter voorkoming van discriminerend beleid.

Juist bij bestuurders en instanties die beweren dat gelijkheid en verdraagzaamheid al bestaat moet je volgens de VN-expert on racism and human rights Tendayi Achiume uitkijken, want die overtuiging staat het bereiken van gelijkheid en verdraagzaamheid juist in de weg. Zo liet zij op 7 oktober 2019 na een bezoek aan Nederland weten.