Kees van Oosten - Eerlijk gezegd heeft het mij ook verbaasd een beeld van Che Guevara te zien op de Croeselaan in Utrecht. En nog wel voor het Rabo-hoofdkantoor. Bij mijn weten is Che nooit in Utrecht geweest en is er van speciale band tussen Utrecht en Che Guevara ook om andere redenen geen sprake. 

Dat er in Utrecht (of in Nederland) nu zoveel mensen sympathiseren met Che of de Cubaanse revolutie was mij ook niet opgevallen. Integendeel, hij wordt in de Nederlandse pers meestal afgeschilderd als een gewelddadige figuur, strijdmakker van Fidel Castro, die op zijn beurt, onder invloed van de VS-propaganda, wordt gezien als een dictator. De PVV maakte het wel heel erg bont. Die vroeg het college van b en w of die ook van plan was een standbeeld van Hitler te plaatsen. 

Mij lijkt dat een beeld van Che Guevara, dat volgens de kunstenaar niet Che zelf maar een nabootser betreft, een betere plaats verdient. Che bestreed het kapitalisme en zou er zeker niet voor gekozen hebben op de stoep van de Rabo opgezet te worden. Ik kan me ook niet voorstellen dat zijn familie daar blij mee is. Ik neem aan dat die nergens in is gekend. Ik ben het dus met iedereen eens die vindt dat het onzin is om dat beeld een plekje te geven op de Croeselaan bij de Rabo. 

Volgens het raadslid Van Deún van de PVV zou Che Guevara een moordenaar zijn. Dat wordt ook beweerd door ene Kortenhof die jarenlang elke veertien dagen zijn nieuwsbrief Cuba Tips rondstuurde met kritiek op het Castro regime. Toen Marianne Thieme op een verkiezingsposter van de PvdD was afgebeeld als guerillastrijder schreef hij een boze brief aan de PvdD om de partij er op te wijzen dat Che volmondig het geweld predikte. Hij stuurde een lijst mee van "218 gedocumenteerde dodelijke slachtoffers in de jaren 1957-1959".

Marianne Thieme op een verkiezingsposter van de PvdD. Foto: PvdD

Omdat Kortenhof geldt als Cuba-expert en er alles aan doet om het Castro-regime in een kwaad daglicht te stellen, mag je aannemen dat als hij meer dan 218 gedocumenteerde dodelijke slachtoffers gevonden had, hij die ook had vermeld. Gegeven het feit dat het bij die 218 om collaborateurs ging van het bloedige Batista regime, onder andere van de geheime dienst die zich schuldig maakten aan martelen en moorden, is het niet terecht Che voor moordenaar uit te maken. 

Na de WO-II kregen in Europa veel lieden de doodstraf omdat ze hadden gecollaboreerd met de Duitse bezetter en zich aan oorlogsmisdaden schuldig hadden gemaakt. Toen in 1957 met het verjagen van Batista een eind werd gemaakt aan de bezetting van Cuba door de VS werd ook afgerekend met de ergste collaborateurs en folteraars. Ik kan daar niet mee zitten. Misschien dat er minder zou worden gemarteld als daar de doodstraf op stond.

Obama gaf honderden keren opdracht mensen in Pakistan, Jemen, Afghanistan door het inzetten van drones te vermoorden, mensen die er alleen nog maar van verdacht werden een gevaar te zijn voor de veiligheid van de VS. Daarbij kwamen steevast ook niet verdachte burgers om). Door de CIA opgeleide en gefinancierde paramilitairen hebben in Midden- en Zuid-Amerika tientallen jaren dood en verderf gezaaid om democratische regeringen te ondermijnen. Obama, Kennedy, Reagan, Bush, Clinton en Trump worden echter geen moordenaars genoemd. Over het aantal doden in de Vietnam-oorlog (3,5 miljoen) en de Irak-oorlog (1 miljoen) zullen we het maar niet hebben.

Wat maakt nu dat Che Guevara wél als moordenaar wordt gezien en de Amerikaanse presidenten van Kennedy tot en met Trump niet?  Nederland is een slaafse bondgenoot van de meest oorlogszuchtige natie ter wereld omdat dat economisch het beste uitkomt. Cuba, dus ook Che Guevara, wordt door de VS beschouwd als een slecht voorbeeld voor andere landen die niet naar de pijpen willen dansen van de VS. En de Nederlandse pers beschrijft Cuba, Castro en Che Guevara zoals de VS-regering dat ziet en niet door die van de verworpenen der aarde. Zou dat laatste het geval zijn, dan zou het beeld van Che Guevara een ereplaats hebben gekregen, niet bij de Rabo maar bij het Stadskantoor.