Kees van Oosten - De gemeente heeft zich naar Hoog Catharijne toe verplicht te zorgen voor een optimale autobereikbaarheid. Om te beginnen in 2006 bij het aangaan van de zogenaamde Bilaterale Ontwikkelings Overeenkomst (BOO) om samen het Stationsgebied aan te pakken. 

Of die verplichting juridisch bindend is, is de vraag. De gemeente beweert van wel. In elk geval voelt de gemeente het als een verplichting. Het gevolg is dat de Amsterdamsestraatweg steeds drukker wordt. Zeker als de 'knijp' bij de Monicabrug een feit wordt. 

Veel bezoekers van Hoog Catharijne uit Utrecht Oost en Noord Oost (inclusief bezoekers uit Hilversum, Almere, De Bilt) zullen, als de knijp Monicabrug een feit is, via de Marnixlaan de Amsterdamsestraatweg nemen om bij Hoog Catharijne en de binnenstad te komen. 

Ook het verkeer uit Utrecht Noord en uit Maarssen neemt de Amsterdamsestraatweg op weg naar Hoog Catharijne. Evenals het verkeer uit Utrecht Noord en Utrecht Oost met bestemming de binnenstad. En niet alleen dat: ook verkeer dat via de Vleutenseweg uit Leidsche Rijn komt slaat bij de Thomas á Kempis weg vaak links af om via de Amsterdamsestraatweg bij de binnenstad en Hoog Catharijne te komen. Zeker nu het verkeer via de Daalsetunnel wordt afgeknepen.

De notitie van 20 november 2014 van de afdeling Milieu en Mobiliteit laat er geen misverstand over bestaan: het zal nog wel minimaal 10 jaar duren voordat de hoeveelheid verkeer op de Amsterdamsestraatweg minder wordt. Voorlopig wordt het alleen nog maar meer. Zodra de situatie bij het Paardenveld weer een beetje normaal is, zullen er pakweg 20.000 auto's per etmaal van de Amsterdamsestraatweg gebruik maken als doorgaande route. 

De Amsterdamsestraatweg is volstrekt ongeschikt voor zoveel verkeer. Het is een relatief smalle straat, zodat uitlaatgassen er lang blijven hangen. Maar het is bovendien, zeker tussen de Marnixlaan en het Paardenveld, een winkelstraat. En bovendien maakt het deel uit van het hoofdfietsroutenetwerk. Voor een dergelijke straat is 10.000 auto's per etmaal echt het maximum. Maar helaas, de gemeente  heeft andere prioriteiten: de binnenstad en Hoog Catharijne optimaal voor autoverkeer bereikbaar houden. 

Om het allemaal nog erger te maken heeft de gemeente besloten om tweerichtingen verkeer door te voeren op de Herenweg, ter hoogte dus van AH, Aldi, Ecoplaza en de Pijlstaartschool. Het gevolg daarvan is in de eerste plaats dat verkeer uit de Herenweg de Amsterdamsestraatweg over kan steken en linksaf kan slaan (wat tot nu toe niet kon) en in de tweede plaats dat verkeer dat van het Paardenveld komt bij de Herenweg rechtsaf kan (wat tot nu toe ook niet kon). Kortom een extra kruispunt dus, uitgerekend waar veel fietsers en voetgangers de Amsterdamsestraatweg en de Herenweg over proberen te steken. 

Kortom: de gemeente werkt dus aan extra onveiligheid, extra verkeerslawaai en extra luchtverontreiniging op de Amsterdamsestraatweg. Onnodig te zeggen dat dat ook slecht is voor het verblijfsklimaat en het ondernemersklimaat. Dinsdag 19 mei is er een Raadsinformatieavond (19.30-20.30) over de Amsterdamsestraatweg. Een goeie gelegenheid om bij de gemeenteraad aandacht te vragen voor de toenemende verkeersdrukte op de Amsterdamsestraatweg.